Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Vervanging brug Froonackerdyk apr-dec 2019

Gepubliceerd: 6 maart 2019

WJELSRYP - De brug in de N384 over de Frjentsjerter Feart nabij Wjelsryp wordt vervangen door een nieuwe brug. Provincie Fryslân vervangt de brug omdat deze niet meer berekend is op grotere en zwaardere transporten. De werkzaamheden starten in april, de brug is eind 2019 klaar.

Ontwerp nieuwe brug
Vorig jaar is het ontwerp van de brug onder andere gepresenteerd tijdens een inloopavond in het dorpshuis van Wjelsryp. Voor het wegverkeer verandert er niet veel aan de uitstraling van de brug. Voor het vaarverkeer krijgt de brug een iets andere aanblik. De doorvaarthoogte gaat omhoog van 2.40m. naar 2.60m.


Ontwerp: (Sven) E.J. Spierings MSc, Architect BNA, Royal HaskoningDHV

Tijdelijke brug voor wegverkeer 
Van 15 april tot en met 15 november 2019 kan verkeer gebruiken maken van een tijdelijke brug tussen de oude brug en de huidige fietsbrug. Gedurende de bouw van de brug zal het verkeer 3 keer een dag gestremd worden (data nog niet bekend). Tijdens de stremming wordt de omleidingsroute met borden aangegeven. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden en de stremming gebruik blijven maken van de fietsbrug. Zie ook: www.fryslan.frl/brugwjelsryp.

Stremming vaarwegverkeer 
Van 1 april tot en met 1 december 2019 is de vaarweg gestremd voor al het vaarverkeer. Omvaren kan dan via Easterlittens, Baard naar het van Harinxmakanaal. Kleine boten met een hoogte van maximaal 1 meter kunnen buiten werktijden de brug passeren. 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, dan kunt u contact opnemen met projectleider Richard Elzinga via: 058 292 59 25 (van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren). 

---
Bron: e-mail van Provinsje Fryslân aan dorpsbelang op 5 maart 2019


Twitterberichten gemeente Waadhoeke