Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Aanbieden van grofvuil en/of groenafval

Gepubliceerd: 15 december 2018

WJELSRYP - Omdat niet iedereen weet of heeft gehoord dat het aanbieden van grofvuil en/of groenafval per 1 januari 2018 is veranderd, publiceren we hierbij het bericht van de gemeente Waadhoeke over de wijzigingen.

Het aanbieden van grofvuil en/of groenafval is per 1 januari 2018 veranderd
Vanaf 1 januari 2018 moet u een melding doen bij Omrin wanneer u wilt dat er groenafval of grofvuil bij u moet worden opgehaald. Raadpleeg voor de data uw afvalkalender en kijk bij "aanmelden grofvuil, takken en meer".
 
Aanbieden afval
Voor tuinafval is de maximum hoeveelheid die de gemeente meeneemt 4m3. Het is niet de bedoeling dat ver van tevoren de openbare ruimte gebruikt wordt om tuinafval of grof huishoudelijk afval neer te leggen. Dit levert overlast op voor omwonenden en voor de gemeente wanneer we bijvoorbeeld aan het maaien of vegen zijn. U mag het groenafval of grofvuil neerleggen wanneer u dit heeft gemeld en dan alleen op de dag zelf vanaf 7.30 uur of de avond van tevoren, voor zover dit geen gevaarlijke situaties oplevert. Het liefst op een plek voor uw woning of in de directe omgeving.
 
Melden van groenafval en grofvuil
Wanneer u grofvuil en/of groenafval wilt laten ophalen dient u, voordat de route gereden wordt in uw buurt, dit door te geven aan Omrin tel. 0900-210 0 215 of via de website van www.Omrin.nl of via de afval-app van Omrin. Raadpleeg uw afvalkalender voor de dagen wanneer uw afval opgehaald kan worden. Uw afvalkalender kunt u ook op www.omrin.nl opvragen en afdrukken.
 
Zelf afval wegbrengen naar de milieustraten in Franeker en Stiens
Wanneer u niet wilt wachten totdat de grofvuil- of groenroute wordt gereden is er gelegenheid om het afval naar de milieustraat in Franeker of Stiens te brengen.
Het brengen van groenafval en huishoudelijk grofvuil is gratis voor inwoners van de gemeente Waadhoeke.
Wanneer u geen aanhanger heeft kunt u deze telefonisch reserveren bij Omrin. Tevens kunt u ook bouw en sloopafval brengen waarvoor u wel moet betalen. Openingstijden van de milieustraat zie hiervoor uw afvalkalender of de website van www.Omrin.nl
Twitterberichten gemeente Waadhoeke