Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Uitslag verloting 2018 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp

Gepubliceerd: 18 november 2018

WJELSRYP - Op zaterdag 27 oktober heeft de jaarlijkse verloting van de GVW weer plaatsgevonden in het dorpshuis Yn 'e Mande te Wjelsryp. Hieronder de uitslag van de prijzen:

lotnr:          Geldprijs   Naam   Plaats  
2562 1e € 450,00 Lieuwe Greidanus Wjelsryp
0101 2e € 340,00 G. Tinga Baaium
2942 3e € 230,00 Ale Greidanus Wjelsryp
5380 4e € 120,00 Osinga Winsum
              Waardebonnen 
5541 5e € 100,00 v/d Veer Winsum
3401 6e € 50,00 H.Giliam Wjelsryp
7871 7e € 50,00 W.Beimers Wjelsryp
0915 8e € 50,00 T. Bergsma Wjelsryp
3480 9e € 50,00 H.Oortwijn Wjelsryp
1420 10e € 50,00 R. Koopmans Wjelsryp
6841 11e € 30,00 P.de Jong Wjelsryp
7599 12e € 30,00 Mevr.W. Gillebaard Winsum
2237 13e € 30,00 H.Miedema Wjelsryp
4901 14e € 30,00 Ellis Voogt Franeker
9897 15e € 30,00 Sj.de Boer Franeker
3227 16e € 25,00 Th.Hofstee Wjelsryp
4033 17e € 25,00 J.Boonstra (Westerein) Wjelsryp
5406 18e € 25,00 Tr.Tolsma Nijland
7739 19e € 25,00 P.S.Scharringa Wjelsryp
9734 20e € 25,00 A.Punter Kubaard
0100 21e € 25,00 Boelens Baaium
3253 22e € 25,00 Jurjen Hofstee Wjelsryp
3604 23e € 25,00 Andries v/d Meulen Wjelsryp
6844 24e € 25,00 P.de Jong Wjelsryp
6300 25e € 25,00 N.Bouma Wjelsryp
9213 26e € 20,00 Paulus Yde Walda Wjelsryp
1266 27e € 20,00 G.Schukken Wjelsryp
2895 28e € 20,00 A.Hoekstra Wjelsryp
2767 29e € 20,00 J.P.Walda Wjelsryp
1550 30e € 20,00 Johannes Terluin Workum
6795 31e € 15,00 Zijlstra Easterein
0310 32e € 15,00 Sj. v/d Kuur Wjelsryp
4867 33e € 15,00 P.Blokland Vrouwenparochie
1142 34e € 15,00 Tj.Th.Deinum Wjelsryp
8446 35e € 15,00 Mevr.B.Sijbesma Wjelsryp
3889 36e € 10,00 Jongbloed Winsum
2869 37e € 10,00 A.Hoekstra Wjelsryp
4162 38e € 10,00 G.Hagg-de Jong Franeker
9588 39e € 10,00 Langhout Hitzum
8544 40e € 10,00 Mevr.H.Veenstra Wjelsryp
Twitterberichten gemeente Waadhoeke