Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Nieuwe speeltuin feestelijk geopend

Gepubliceerd: 3 juli 2018

WJELSRYP - En toen was het zover. 16 Juni 10:00 uur. De opening van de speeltuin met het nieuwe speeltoestel, schommel en wip. En als extra een fitnesstoestel voor jong en oud.

Onder grote belangstelling van ouders, pakes en beppes, ooms en tantes en de kinderen opende Annelies Westerveld samen met de kinderen van Wjelsryp e.o. de speeltuin door het afschieten van confettikanonnen. Dit zorgde voor een feestelijk geheel. Na afloop was er voor alle kinderen een spekje en limonade. De kinderen hadden weinig tijd om in de speeltuin te spelen. Direct na de opening begonnen de kinderspelletjes op het sportveld in verband met het dorpsfeest.

Alle vrijwilligers die hebben geholpen met het ontwerp, het uitkiezen van de toestellen, het weghalen van de oude toestellen, het grondklaar maken, het leggen van de graszoden, het beregenen van het nieuwe gras en het beschikbaar stellen van materiaal, allemaal ontzettend bedankt voor jullie inzet. Met jullie hulp is de klus geklaard! Nu kunnen de kinderen (en ouderen) deze zomer genieten van de nieuwe toestellen.
Mede door steun van Provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel, Wonen Noordwest Friesland en fonds Bolsward-Dronrijp is de realisatie van de nieuwe speeltuin mogelijk gemaakt.

 


Twitterberichten gemeente Waadhoeke