Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Donateursconcert "Concordia goes solo" op 9 maart

Gepubliceerd: 6 maart 2018

WJELSRYP - Op DV vrijdag 9 maart 2018 hoopt onze muziekvereniging weer het donateurs concert te verzorgen.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in dorpshuis, "Yn 'e Mande" te Wjelsryp.

De muziekvereniging staat deze avond onder leiding van dirigent Sjoerd de Boer en het thema van deze avond is "Concordia goes solo" met tussendoor nog de aanstormende talenten en een verassing!

In de pauze houden we zoals altijd weer een verloting ter bestrijding van de onkosten.

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deze avond bij te wonen. Het belooft een prachtige avond te worden met beeld en geluid!

P.S. De plakken binne dizze joun frij,
mar wij wolle jim dochs hiel freonlik freegje om in priiske foar de lotterij
Oant sjen op Freed 9 maart 2018

Evenement op facebook: klik hier
Meer info over Chr. fanfarekorps Concordia Welsrijp: klik hier 
Twitterberichten gemeente Waadhoeke