Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Ut 'e Buorfinne december 2017

Gepubliceerd: 6 januari 2018

WJELSRYP - In december 2017 bestaat de Ut 'e Buorfinne 35 jaar! En daarom ontvangen alle abonnees in december naast de reguliere Buorfinne ook een speciaal jubileumboekje!

Nog geen abonnee? Voor een klein bedrag per jaar krijg je iedere twee maanden een Buorfinne op de deurmat. Woon je in Wjelsryp dan betaal je € 12 per jaar. Woon je niet in Wjelsryp dan krijg je hem via de post en betaal je € 16,75 per jaar. Abonnee worden? Stuur dan even een mailtje naar kopij@buorfinne.nl.

In deze editie:
- Colofon
- Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Burgerlijke Stand/zusters Bos
- Dakar Challenge
- Promoasje Elmar Pieterse
- De Lofstem
- Praktijkperikelen
- Verkiezingen
- Stichting Doarpshûs Yn ‘e Mande
- Wat een wolk
- Uitslag loterij Gezamenlijke Verenigingen
- Alpha-cursus
- Ut it argyf
- Garre Guod
- De kerk in het midden
- Wat ik even zeggen wil
- De natoer fan Wjelsryp
- Vv Oosterlittens
- Preekrooster
- Nieuws van De Grûnslach
- Studietijd
- Groetnis út Wjelsryp
- Mensen op het sportterrein
- Waarheid en fantasie
- Koarde fan ‘e tiid
- It Gouden Reedtsje
- Kerstnachtdienst
- Passage
- Wetenswaardigheid
- Agenda


Twitterberichten gemeente Waadhoeke