Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Dorpshuis Yn 'e Mande zoekt nieuwe beheerder

Gepubliceerd: 6 januari 2018

St. Doarpshûs "Yn ‘e Mande" Wjelsryp
Zoekt per 1 sept. 2018 voor haar dorpshuis met woonhuis:

Enthousiaste Beheerder(s)

Het dorpshuis heeft een belangrijke sociale functie in
Wjelsryp.
Tal van verenigingen en inwoners maken gebruik van het
dorpshuis wat een gezellige, centrale ontmoetingsplaats is
voor de gemeenschap.

De functie omvat het beheer van het dorpshuis, waarbij de
exploitatie voor eigen rekening is.
De beheerder wordt geacht intrek te nemen in de
aanpandige woning.

Kandidaten dienen bij aantreden in het bezit te zijn van:
- SVH cursus sociale hygiëne
- BHV

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 1 febr. 2018 richten
aan het bestuur van st. Doarpshûs Yn ‘e Mande.
p/a Westerein 15, 8842 LA Wjelsryp of mailen naar:
stichtingdoarpshusynemandewelsrijp@hotmail.com

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact
opnemen met dhr. P. de Jong.
Tel. 0517-392753 tussen 20.00- 21.00 uur.
Twitterberichten gemeente Waadhoeke