Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Uitslag verloting 2017 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp

Gepubliceerd: 20 november 2017

WJELSRYP - Op zaterdag 14 oktober heeft de jaarlijkse verloting van de GVW weer plaatsgevonden in het dorpshuis Yn 'e Mande te Wjelsryp.
Onder het oog van een handjevol aanwezigen zijn alle 40 prijzen weer verloot.
Nogmaals dank namens de Gezamenlijke verenigingen voor het kopen en verkopen van de loten. Hieronder de uitslag van de prijzen:

lotnr:          Geldprijs/
waardebonnen
  
Naam   Plaats
6687 1e € 450,00 Paul de Jong Wjelsryp
743 2e € 340,00 Siebe Haven Wjelsryp
9469 3e € 230,00 Jetske Sieperda Easterein
9314 4e € 120,00 Terry Gerlofsma Wjelsryp
5231 5e € 100,00 S.Bijma Lollum
7099 6e € 50,00 Gerben Leijendekker Leeuwarden
9283 7e € 50,00 Gosse Bouma Menaam
9967 8e € 50,00 Jurjen Hofstee Wjelsryp
9919 9e € 50,00 Anne-Marie Hoekstra Wjelsryp
2306 10e € 50,00 Mevr.Tj. Koopmans Wjelsryp
5852 11e € 30,00 T.de Vries Wommels
8365 12e € 30,00 Mevr.F. Schotanus Wjelsryp
9973 13e € 30,00 Jurjen Hofstee Wjelsryp
5850 14e € 30,00 Marjanna Blom Wjelsryp
5233 15e € 30,00 Th. Dijkstra Lollum
9631 16e € 25,00 A.Kroondijk Easterein
7506 17e € 25,00 J.Frieman Wjelsryp
1917 18e € 25,00 Doekle Langhout Wjelsryp
2931 19e € 25,00 Age Terluin Workum
3763 20e € 25,00 T.v/d Berg Wjelsryp
6403 21e € 25,00 Joke de Vries Wyns
2394 22e € 25,00 Maaike Feenstra Wjelsryp
2084 23e € 25,00 Lieuwe Greidanus Wjelsryp
8913 24e € 25,00 Paulus Yde Walda Wjelsryp
451 25e € 25,00 Tj.Th.Deinum Wjelsryp
9188 26e € 20,00 J.Hendriks Wjelsryp
1628 27e € 20,00 Jan P. Walda Wjelsryp
372 28e € 20,00 Jetse Boersma Wjelsryp
5950 29e € 20,00 Doutsen de Vries Menaem
6241 30e € 20,00 Sjoerd Bartlema Peins
3028 31e € 15,00 H.Lemstra Wjelsryp
2570 32e € 15,00 Jan Hofstra Baaium
8324 33e € 15,00 W.Beimers Wjelsryp
5991 34e € 15,00 De Groot Wommels
2672 35e € 15,00 Meinte Meinsma Wjelsryp
3578 36e € 10,00 G.Tinga Baaium
9227 37e € 10,00 H.Bos Wjelsryp
482 38e € 10,00 Tj.Th.Deinum Wjelsryp
9540 39e € 10,00 Faber Easterein
4330 40e € 10,00 Bosch Tzum


Twitterberichten gemeente Waadhoeke