Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 oktober

Gepubliceerd: 6 oktober 2017

WJELSRYP - Bericht van de Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp:

Voor het in stand houden van de Verenigingen in Wjelsryp hebben wij elk jaar onze jaarlijkse loten actie. Ook dit jaar heeft een ieder zijn beste beentje weer voorgezet om loten te kopen en verkopen. Notaris Koelma zal vrijdagmiddag 13 Oktober in aanwezigheid van 2 commissieleden de trekking verrichten . Onder het genot van een bakje koffie of thee zullen de prijzen zaterdagavond 14 Oktober 2017 om 20.00 uur in het Dorpshuis Yn 'e Mande bekend worden gemaakt.

Wij hopen dat u het geld van de Loten inmiddels heeft overgemaakt en anders graag voor 15 Oktober 2017 o.v.v. nummer van de loten ten behoeve van de Gezamenlijke Verenigingen op reknr: NL28 RABO0371002532.

Wij als commissieleden hopen U allen te ontmoeten op zaterdag 14 Oktober. 

Twitterberichten gemeente Waadhoeke