Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Concordia op Birds&Brass Franeker op 7 oktober

Gepubliceerd: 30 september 2017

WJELSRYP - Op 7 oktober vindt een extra Birds & Brass plaats in sporthal de Trije in Franeker, als opmaat naar Conference of the Birds. In Franeker doen twaalf verenigingen mee. Christelijk Fanfarekorps Concordia uit Wjelsryp is een van de deelnemende verenigingen.

Het programma begint om 20:15 uur, de entree is gratis.

Komt u langs? Laat het ons dan even weten door een mail te sturen naar info@birdsandbrass.nl

 

Deelnemende muziekverenigingen
De Bazuin, Tzummarum
Advendo Deinum, Boksum, Blessum
Burdine St. Annaparochie, Froubuurt
Brassband, Tzum
Muzykferiening Opmaat, Berltsum
Stedelijk Muziekcorps Harmonie, Franeker
Chr. Fanfarekorps Concordia, Welsrijp
Ons Genoegen, Marsum
Harmonie, Beetgum
Chr. Brassband Blaast de Bazuin, Oude- en Nieuwebildtdijk
Oranje, Minnertsga
Excelsior, Oudebildtzijl

 

Meer info over Chr. fanfarekorps Concordia Wjelsryp: klik hier 


Twitterberichten gemeente Waadhoeke