Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Boomfeestdag bij Kingmatille op 22 maart

Gepubliceerd: 18 maart 2017

WJELSRYP - Op woensdag 22 maart is de landelijke Boomfeestdag. Het thema is dit jaar “Bomen verbinden”. De provinciale viering van deze feestelijke dag wordt dit jaar gehouden op de grens van Littenseradiel en Franekeradeel; bij Kingmatille.

"Bomen verbinden"
Een toepasselijk thema voor deze laatste Boomfeestdag in Littenseradiel en Franekeradeel. Volgend jaar horen vier dorpen van Littenseradiel en de gemeente Franekeradeel bij gemeente Waadhoeke. Met het planten van de bomen in elkaars gemeente, zoeken wij alvast de verbinding met elkaar.

Programma in grote lijnen
Burgemeester Liemburg van de gemeente Littenseradiel en wethouder Caroline de Pee van Franekeradeel planten rond 9.50 uur de eerste bomen met de kinderen van De Grûnslach in Wjelsryp en De Korendrager in Franeker. Onder de eerste bomen komt een koker met daarin de namen van de kinderen. Gedeputeerde Johannes Kramer zal met de kinderen zaadbommen gooien. Zaadbommen zijn kleine kleiballetjes met bloemenzaad erin. Raynaud Ritsma, presentator van Omrop Fryslân en ook bekend van de band Vangrail zal met de kinderen onder andere het Boomfeestdag-liedje zingen.

Nationale Boomfeestdag
Er doen elk jaar zo’n 115.000 kinderen mee aan de Boomfeestdag in ruim 79% van de gemeenten in Nederland. Elk jaar worden er ruim 200.000 bomen geplant met de Boomfeestdag. Stichting Nationale Boomfeestdag viert dit jaar haar 60-jarig jubileum.

Tijdschema
  9.00 uur    officiële opening door de voorzitter van de provinciale Boomfeestdagcommissie,
                   Bram Bonnema (locatie Franekeradeell)
  9.05 uur   woordje van burgemeester Liemburg en wethouder De Pee
  9.15 uur   overhandigen van de gedenkpaal aan Liemburg en De Pee door Bonnema
  9.20 uur   Raynaud Ritsma zingt een paar liedjes met de kinderen
  9.35 uur   woordje gedeputeerde Johannes Kramer en zaadbommen gooien
  9.50 uur   bomen planten (Liemburg in Franekeradeel en De Pee in Littenseradiel
10.30 uur   pauze
10.40 uur   educatief onderdeel voor de kinderen
11.45 uur   einde van het programma

Plantlocaties
Dykshoek 5, Wjelsryp (Littenseradiel) en Kingmatille 2, Zweins (Frjentsjerteradiel).Twitterberichten gemeente Waadhoeke