Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Hendrik Algrawei gestremd van 3 tot 6 februari

Gepubliceerd: 30 januari 2017

WOMMELS - De Hendrik Algrawei is gestremd van 3 februari (19.00 uur) tot 6 februari (6.00 uur) in verband met het aanbrengen van de fietsonderdoorgang Pypsterbuorren. De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor de inwoners van Wjelsryp betekent dit dat Leeuwarden tijdens de werkzaamheden bereikbaar is via de omleidingsroutes.

Werkzaamheden
Als onderdeel van het project Herinrichting Deinum-Boksum wordt een fietsonderdoorgang geplaatst bij de kruising Hendrik Algrawei en Pypsterbuorren bij Boksum. Na het plaatsen van de tunnelelementen wordt de verharding op de Hendrik Algrawei opnieuw aangebracht. In het voorjaar van 2017 wordt de definitieve asfaltlaag met markering aangebracht en de geleiderail geplaatst. In het weekend van 3 tot 6 februari wordt ook een deel van de N359/Westergoawei aangepakt ten zuiden van de nieuwe rotonde (over een lengte van 35 meter). Hier wordt de oude verharding vervangen. De definitieve asfaltlaag met markering wordt in het voorjaar van 2017 aangebracht. Om de stremming van de Hendrik Algrawei zo kort mogelijk te houden, worden de werkzaamheden ook in de avond en nacht uitgevoerd.

Omleidingen
De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van Deinum, Boksum en Blessum. De tijdelijke verkeersmaatregelen leiden het verkeer om via provinciale wegen. Vanaf Bolsward via de N384 en N354 naar de A32 en vice versa. Voor het verkeer van en naar Deinum, Boksum en Blessum worden de Skimerwei en Hegedyk opengesteld als omleidingsroute. De route zoals weergegeven in onderstaande pdf-bestand wordt met borden aangegeven:
- 170119 omleidingen weekendstremming N31 H Algrawei v4.pdf

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u (tijdens kantooruren) bellen met het projectbureau van Leeuwarden Vrij-Baan, telefoonnummer: (058) 284 40 40. Of kijk voor meer informatie op www.vrij-baan.nl.
Overige informatie: artikel op website gemeente Littenseradiel

Twitterberichten gemeente Waadhoeke