Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Uitslag verloting 2016 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp

Gepubliceerd: 2 december 2016

WJELSRYP - Nogmaals willen wij alle deelnemers bedanken, voor het succes van de actie dit jaar. Hieronder de uitslag van de verloting 2016:

lotnr:          Geldprijs/
waardebonnen
  
Naam   Plaats
4999 1e € 450,00 H.Pater Winsum
1587 2e € 340,00 Jan Boonstra Wjelsryp
284 3e € 230,00 Sjoerd Post Wjelsryp
5053 4e € 120,00 B.Hijlkema Jorwerd
8880 5e € 100,00 Sch.Veenstra Wjelsryp
1661 6e € 50,00 H.Abma Wjelsryp
5823 7e € 50,00 Dales Winsum
8601 8e € 50,00 S.Veenstra Wjelsryp
3717 9e € 50,00 Joukje Visser Winsum
7652 10e   € 50,00 Johannes v/d Veer Wjelsryp
4388 11e € 30,00 Tamminga Tzum
9316 12e € 30,00 A.Hoekstra Wjelsryp
5535 13e € 30,00 G.van Putten Kubaard
1881 14e € 30,00 Jetse en Anneke Boersma   Wjelsryp
2417 15e € 30,00 H.Gietema Wjelsryp
3439 16e € 25,00 A.Greidanus Wjelsryp
4831 17e € 25,00 Fritsma Wjelsryp
2200 18e € 25,00 P.de Jong Wjelsryp
2276 19e € 25,00 P.Post Wjelsryp
6929 20e € 25,00 J.Karsten Baard
2007 21e € 25,00 S.Boorsma Lutje Lollum
3283 22e € 25,00 Fr.Post Wjelsryp
7368 23e € 25,00 Niels v/d Wal Deinum
1300 24e € 25,00 Wiebren en Willy Wjelsryp
9195 25e € 25,00 Fokke Baarda Wiuwert
498 26e € 20,00 E.Hergaarden Wjelsryp
4693 27e € 20,00 A.v/d Wal Dronryp
6239 28e € 20,00 Yv/d Brug -Koopmans Oosterend
2930 29e € 20,00 Jelmer Hofstee Wjelsryp
9261 30e € 20,00 Silke Frieman Wjelsryp
4705 31e € 15,00 Sieswerda Winsum
3166 32e € 15,00 J.de Haan Wjelsryp
6042 33e € 15,00 Rienstra Achlum
5406 34e € 15,00 W.Wierda Hijlaard
2920 35e € 15,00 Jelmer Hofstee Wjelsryp
2398 36e € 10,00 D. Langhout Wjelsryp
7606 37e € 10,00 Poppe Heerma Wjelsryp
9837 38e € 10,00 van Gunst Wjelsryp
7482 39e € 10,00 Concordia Wjelsryp
5504 40e € 10,00 Kramer Kubaard

Twitterberichten gemeente Waadhoeke