Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Opening kruispunt Wjelsryp op 25 november

Gepubliceerd: 12 november 2016

WJELSRYP - De werkzaamheden bij het kruispunt Wjelsryp zijn klaar! Om het kruispunt veiliger te maken, legde provincie Fryslân een ovonde (een ovale rotonde) aan. Dit willen we graag samen met u vieren!

Op vrijdag 25 november openen kinderen van CBS de Grûnslach, samen met gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bram Bonnema het kruispunt. Ook Gerbrich Jorritsma en haar zoontje Lieuwe zijn aanwezig. U heeft hen al kunnen zien staan op het verbouwbord aan de kant van de weg. Als ambassadeurs, zijn zij erg blij met de aanpak van het kruispunt.

Viert u ook mee dat de werkzaamheden klaar zijn? U bent van harte welkom.

Programma
13.00 Ontvangst bij de nieuwe ovonde Wjelsryp
13.15 Welkom door gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bram Bonnema
13.30 Officiële openingshandeling door Gerbrich en Lieuwe, en het planten van bloembollen door de schoolkinderen.
13.45 Afsluiting in dorpshuis Yn 'e Mande, met een hapje en een drankje
14.15 Einde programma

Heeft u vragen over de opening of het programma, dan kunt u contact opnemen met Despina Charalabidis: d.charalabidis@fryslan.nl

Graag tot ziens tijdens de officiële opening op vrijdag 25 november!

Johan Poppe
Projectleider 

---
Bron: geadresseerde uitnodigingsbrief d.d. 11 november 2016
Twitterberichten gemeente Waadhoeke