Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Huisvesting Waadhoeke in Franeker

Gepubliceerd: 22 september 2016
Gewijzigd: 11 november 2016

FRANEKER - De stuurgroep Huisvesting Waadhoeke stelt voor om het huidige gemeentehuis van Franekeradeel intern te verbouwen om de ambtenaren, het College en de Raad van de nieuwe gemeente Waadhoeke op één locatie te huisvesten. De medewerkers van de gemeente Franekeradeel worden in 2017 tijdelijk ergens anders gehuisvest. Voor de gemeentehuizen van Menameradiel en het Bildt wordt een andere bestemming gezocht. Naast de centrale huisvesting worden extra ontmoetingsplekken binnen de huidige gemeentegrenzen van Menameradiel en het Bildt gecreëerd. Bij het bepalen van de locaties wordt rekening gehouden met de vier dorpen van Littenseradiel.

Het voorstel zal in de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2016 ter besluitvorming worden behandeld.

Bron: website waadhoeke.nl (directe link naar huisvestingsplan/directe link naar voorstel)


Twitterberichten gemeente Waadhoeke