Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Lezing over de Friese Nassau's op 13 september

Gepubliceerd: 28 juni 2016
Gewijzigd: 17 augustus 2016 

WJELSRYP - Beste dorpsgenoten, tijdens de Passageavond op dinsdagavond 13 september hebben we als gastspreker dhr B. Bilker met een lezing over de Friese Nassau's.
Iedereen (ook de mannen) die geïnteresseerd is in dit onderwerp is van harte welkom op deze avond.

Hiervoor vragen we een kleine bijdrage a € 3,00 en de kosten voor koffie / thee.

Het bestuur van Passage


Twitterberichten gemeente Waadhoeke