Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Glasvezel in buitengebied Wjelsryp

Gepubliceerd: 30 mei 2016

WJELSRYP - De projectgroep 'Littenseradiel op glas', is het opgevallen dat maar weinig mensen in het buitengebied van Wjelsryp en dan met name in het Westerein, zich hebben aangemeld als belangstellenden voor een internetaansluiting op glasvezel.
Het gaat puur om een vrijblijvende interesseaanmelding.

De projectgroep zou graag zien dat het aanmeldingspercentage voor glasvezel wordt verhoogd in het buitengebied van Wjelsryp. De provincie is plannen aan het bijstellen en de hoeveelheid aanmeldingen vergroot de mogelijkheid tot aanleg enorm.

Belangstellenden kunnen zich ook via de projectgroep aanmelden. Daarvoor kan naam, adres en e-mailadres gestuurd te worden naar Alex Wubs van de projectgroep: a.wubs@xs4all.nl

Nadere informatie is te vinden op:
littenseradiel.opglas.nl/
facebook.com/LittenseradielopGlas

Dorpsbelang Welsrijp
Twitterberichten gemeente Waadhoeke