Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Enquête geluidsbeleving nieuwe F-35 vliegtuig (JSF)

Gepubliceerd: 20 mei 2016

WJELSRYP - Aanstaande maandagavond om ongeveer 20.00 uur land het allereerste nieuwe F-35 gevechtsvliegtuig op vliegbasis Leeuwarden. Dit type toestel zal de huidige F-16 gevechtstoestellen gaan vervangen en is in de volksmond beter bekend als de JSF (Joint Strike Fighter). Op 25 april is op de COVM vergadering in het Provinciehuis in Leeuwarden bekend gemaakt dat de F-35 vanaf 23 mei a.s. voor 3 weken op vliegbasis Leeuwarden is gestationeerd en zogenaamde “belevingsvluchten” gaat maken.

Enquête ook voor inwoners van Wjelsryp
Bernard Veerman zit als omwonenden vertegenwoordiger namens Wjelsryp in de COVM vliegbasis Leeuwarden en verzoekt zoveel mogelijk inwoners van Wjelsryp, Baaium, Winsum en Spannum om deel te nemen aan de enquête waarmee wordt geïnventariseerd hoe omwonenden het geluid van het nieuwe toestel ervaren.

Foto van een F-35 naast een F-16 (bron: www.defensie.nl)

Oproep van de omwonenden vertegenwoordigers in het COVM
Uw mening wordt gevraagd tijdens/direct na de belevingsvluchten van de JSF
Zoals bekend zal de JSF eind mei vanaf vliegbasis Leeuwarden vluchten maken. Om ons het geluid goed te kunnen laten horen. En om het verschil met de F-16 te laten horen. Een lang gekoesterde wens van omwonenden wordt hiermee gerealiseerd. Geen berekende decibellen vanuit Amerika, maar het werkelijke geluid willen we horen. We willen ook graag van u weten hoe u het geluid heeft ervaren. Was het luider of niet dan dat van de F-16? Daarom wordt een online enquête georganiseerd. We hopen dat u, en vele anderen, daaraan wilt meedoen. U kunt zich aanmelden voor deze enquête via de link helemaal onderaan dit artikel.

Bij voorbaat dank

Omwonenden vertegenwoordigers in de COVM vliegbasis Leeuwarden:
Jelsum/Koarnjum: Gerard Veldman
Marsum: Geert Verf
Leeuwarden: Anneke van Beek
Wyns: Afke Boersma
Wjelsryp: Bernard Veerman
Hallum: MS Mulders

---

F-35 maakt eind mei belevingsvluchten voor omwonenden
De F-35 komt volgens de huidige planning in de week van 23 mei voor 3 weken naar Nederland. Het toestel landt op Vliegbasis Leeuwarden. Het nieuwe Nederlandse jachtvliegtuig komt voor de zogenoemde belevingsvluchten in de omgeving van de Vliegbases Leeuwarden en Volkel. De omwonenden van beide locaties willen het geluid van de F-35 vergelijken met dat van de F-16. Minister Hennis nam daarom vorig jaar het initiatief om de F-35 naar Nederland te halen.
 
Geluid beleven in eigen omgeving
Tijdens de belevingsvlucht vliegen beide toestellen kort na elkaar de aankomst en vertrek routes. Hennis: “Omwonenden kunnen zo kennismaken met het toestel en het geluid ervaren in hun eigen omgeving. Ik hoop dat de belevingsvluchten meer duidelijkheid bieden voordat het toestel definitief naar Nederland komt”. Ter ondersteuning van de geluidsbeleving richt het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) per vliegbasis 5 meetpunten in. Deze meten piekwaarden gemeten op plekken zoals woonkernen en fietspaden. De locaties zijn in overleg met de omwonenden vertegenwoordigers gekozen.
 
Deelname onderzoek
Voor een zo volledig mogelijk beeld van de geluidservaring kunnen de omwonenden hun ervaringen delen via een korte vragenlijst op het internet. Voor een geslaagd onderzoek is een hoge respons van de omwonenden nodig. Zij die mee willen doen, kunnen zich inschrijven op www.belevingsvluchten.nl . Deelnemers ontvangen een registratiecode die nodig is om toegang te krijgen tot de vragenlijst. Deze kan tot op de dag van de belevingsvlucht worden ingevuld.
 
In 2019 arriveren de eerste F-35’s op Vliegbasis Leeuwarden, in 2022 op Vliegbasis Volkel.

---

Relevante linken:
- Aanmelding enquête
- COVM vliegbasis Leeuwarden
- Info F-35 belevingsvluchten www.defensie.nl


Twitterberichten gemeente Waadhoeke