Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Donateursconcert Concordia op 12 maart

Gepubliceerd: 5 maart 2016

WJELSRYP - Het zal niet gemakkelijk zijn om de vorige uitvoering met de "Masters fan Wjelsryp" te overtreffen maar toch denken we dat het gaat lukken!

Op DV zaterdag 12 maart 2016 hoopt onze muziekvereniging weer het donateurs concert te verzorgen.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in dorpshuis,
"Yn 'e Mande" te Wjelsryp

De muziekvereniging staat deze avond onder leiding van dirigent Sjoerd de Boer en de avond zal gevuld worden met vele bekende melodieën. Voor de pauze een zeer gevarieerd programma met medewerking van zangeres Wytske Ykema.

In de pauze houden we zoals altijd weer een verloting ter bestrijding van de onkosten.

Na de pauze wordt het korps omgetoverd tot een waar Straus Orkest waarbij ook de zangeres weer van zich laat horen.

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deze avond bij te wonen. Het belooft een geweldig beeld en geluid spektakel te worden.

P.S. De plakken binne dizze joun frij, mar wij wolle jim dochs hiel freonlik freegje om in priiske foar de lotterij

Oant sjen op Sneon 12 maart 2016

Meer info over Chr. fanfarekorps Concordia Welsrijp: klik hier 


Twitterberichten gemeente Waadhoeke