Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


College 29 maart op bezoek over herindeling

Gepubliceerd: 19 maart 2016

WINSUM - Het college van de gemeente Littenseradiel komt weer bij de dorpen langs om te praten over de herindeling. Op dinsdag 29 maart 2016 komt de gemeente langs bij de "Waadhoeke" dorpen Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp. Deze bijeenkomst wordt gehouden in MFC De Helling in Winsum om 20.00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Op de bijeenkomsten over de herindeling is er veel ruimte voor vragen, zorgen en/of opmerkingen over de herindeling uit het dorp (de dorpen). Verder vertelt het college van burgemeester en wethouders, of een vertegenwoordiging daarvan, op de bijeenkomsten wat over de actuele stand van zaken van de herindleing. Ook staat de gemeente stil bij zaken die bij de herindeling extra aandacht vragen, zoals de Spulwike of andere zaken die voor het dorp of de dorpen gelden waar het college op dat moment is. De dorpencoördinator van de toekomstige gemeente is ook aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Meer info: website gemeente Littenseradiel

Twitterberichten gemeente Waadhoeke