Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Vanaf eind februari max 60 km/u rondom Wjelsryp

Gepubliceerd: 10 februari 2016

WOMMELS - Vanaf eind februari worden binnen de gemeente Littenseradiel alle wegen die aan de bebouwde kom grenzen (behalve de N384/Froonackerdyk) veranderd in 60 km/uur zones. Dit geldt dus ook voor de volgende wegen rondom Wjelsryp: Westerein, Greate Buorren, Oasterein, Werpsterwei, Plattedyk, Stjelpdyk en De Warren.

De wegen waarop de maximumsnelheid van 60 km/uur gaat gelden, zijn in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) aangewezen als erftoegangswegen. Het zijn wegen met gemengd langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer, zonder rijrichtingscheiding en meestal zonder gescheiden fietspaden. Om grote verschillen in snelheid te voorkomen, moet de snelheid van het gemotoriseerde verkeer omlaag. Daarom wordt op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur ingesteld. Op verschillende wegen in de gemeente is deze maximumsnelheid al van kracht. Het GVVP is op 23 januari 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. 
Bron: gemeente Littenseradiel


Twitterberichten gemeente Waadhoeke