Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Ut 'e Buorfinne december 2015

Gepubliceerd: 11 december 2015

WJELSRYP - Het vullen van de laatste Buorfinne van dit jaar is weer goed gelukt en het opmaken, afdrukken, nieten en vouwen is alweer klaar. Rest nog het bij alle abonnees door de brievenbus duwen van de boekjes. Dat kan nu ieder moment het geval zijn...

Nog geen abonnee? Voor een klein bedrag per jaar krijg je iedere twee maanden een Buorfinne op de deurmat. Woon je in Wjelsryp dan betaal je € 12 per jaar. Woon je niet in Wjelsryp dan krijg je hem via de post en betaal je € 16,75 per jaar. Abonnee worden? Stuur dan even een mailtje naar kopij@buorfinne.nl.

In deze editie:
- Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Burgerlijke Stand
- Adresboek
- Wat een wol
- Studietijd
- Gedicht
- Ut it argyf
- Zendingscommissie
- Garre guod
- De Lofstem
- Ingezonden
- Berjochten fan in blaufinger
- De aanloop
- Drankjeman Wieringa
- Bernekrysfeest 2015
- Uitslag verloting 2015
- Simon Wijnia, feekeapman yn ieren en sinen
- Utnoeging
- Concordia
- Nina Andriol
- Opening school
- Wetenswaardigheid
- Dorpskrant 200
- Preekrooster
- Puzzel
- AgendaTwitterberichten gemeente Waadhoeke