Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Uitslag verloting 2015 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp

Gepubliceerd: 23 december 2015

WJELSRYP - Hieronder de uitslag van de verloting 2015:

Prijs  1: € 450,- lotnr: 1236 Sjoerd Post Wjelsryp
Prijs  2: € 340,- lotnr: 3096 Siebe Greidanus Wjelsryp
Prijs  3: € 230,- lotnr: 9884 Van Gunst Hilaard
Prijs  4: € 120,- lotnr: 2108 Thomas Deinum Wjelsryp
Prijs  5: Waardebon € 100,- lotnr: 4392 Ellen scholte Winsum
Prijs  6: Waardebon € 50,- lotnr: 1176 Sjoerd v/d Kuur Wjelsryp
Prijs  7: Waardebon € 50,- lotnr: 2694 Mevr.Tj.Koopmans- Jellema Wjelsryp
Prijs  8: Waardebon € 50,- lotnr: 8942 P.Terpstra Wjelsryp
Prijs  9: Waardebon € 50,- lotnr: 9124 Jelle en lolkje Stelwagen Wjelsryp
Prijs 10: Waardebon € 50,- lotnr: 5317 Lijstra-Wieringa Winsum
Prijs 11: Waardebon € 30,- lotnr: 99 R.Koopmans Wjelsryp
Prijs 12: Waardebon € 30,- lotnr: 654 W.Rispens Wjelsryp
Prijs 13: Waardebon € 30,- lotnr: 1571 H.Lemstra Wjelsryp
Prijs 14: Waardebon € 30,- lotnr: 2580 Nanning en Annie Scharringa Wjelsryp
Prijs 15: Waardebon € 30,- lotnr: 2283 Ruurd Rispens Wjelsryp
Prijs 16: Waardebon € 25,- lotnr: 1758 R.Scheper Wjelsryp
Prijs 17: Waardebon € 25,- lotnr: 5866 Nienke Bouma Wjelsryp
Prijs 18: Waardebon € 25,- lotnr: 4880 v/d Woude Kubaard
Prijs 19: Waardebon € 25,- lotnr: 5210 Rodenhuis Winsum
Prijs 20: Waardebon € 25,- lotnr: 898 Tjibbe Thom Deinum Wjelsryp
Prijs 21: Waardebon € 25,- lotnr: 1431 de Haan Spannum
Prijs 22: Waardebon € 25,- lotnr: 9199 B.Oosterhaven Wjelsryp
Prijs 23: Waardebon € 25,- lotnr: 7951 A.H.Fritsma Wjelsryp
Prijs 24: Waardebon € 25,- lotnr: 4384 Stavinga Easterein
Prijs 25: Waardebon € 25,- lotnr: 3772 Tsjerk Wijnia Tzum
Prijs 26: Waardebon € 20,- lotnr: 281 Thom Deinum Wjelsryp
Prijs 27: Waardebon € 20,- lotnr: 7327 Jan Geert Mantgum
Prijs 28: Waardebon € 20,- lotnr: 7962 A.H.Fritsma Wjelsryp
Prijs 29: Waardebon € 20,- lotnr: 3738 J.P. Hoekstra Winsum
Prijs 30: Waardebon € 20,- lotnr: 2770 S.J. de Haan Wjelsryp
Prijs 31: Waardebon € 15,- lotnr: 4963 Mors Baard
Prijs 32: Waardebon € 15,- lotnr: 9616 N.Schaper Jorwert
Prijs 33: Waardebon € 15,- lotnr: 4030 Klaske Walda Tzum
Prijs 34: Waardebon € 15,- lotnr: 8946 P.Terpstra Wjelsryp
Prijs 35: Waardebon € 15,- lotnr: 9586 C.Wiedijk Jorwert
Prijs 36: Waardebon € 10,- lotnr: 5393 Andries v/d Meulen Wjelsryp
Prijs 37: Waardebon € 10,- lotnr: 469 Auke Deinum Wjelsryp
Prijs 38: Waardebon € 10,- lotnr: 6972 Mevr.Zoodsma Wjelsryp
Prijs 39: Waardebon € 10,- lotnr: 1516 H.Walda Wjelsryp
Prijs 40: Waardebon € 10,- lotnr: 8360 H.Bos Wjelsryp


Twitterberichten gemeente Waadhoeke