Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 november

Gepubliceerd: 3 oktober 2015

WJELSRYP - Door de geweldige inzet van iedereen zijn ook dit jaar weer alle 10.000 loten verkocht!!!!
Wij verzoeken u de boekjes in te leveren bij Geeske Lemstra op de Terpwei 9, en het geld voor 1 november 2015 over te maken op bankrekeningnummer NL28RABO0371002532 o.v.v. de nummers van de loten , ten behoeve van de gezamenlijke verenigingen Wjelsryp.

De geldprijzen en waardebonnen zullen zaterdagavond 14 november om 20.00 uur in het dorpshuis van Wjelsryp bekend worden gemaakt, de trekking zal op een eerder tijdstip worden verricht door notaris Koelma op zijn kantoor te Franeker in aanwezigheid van 2 commissieleden.
Nogmaals dank namens de Gezamenlijke verenigingen voor het kopen en verkopen van de loten.

Tot ziens op 14 november 2015.Twitterberichten gemeente Waadhoeke