Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Littenseradiel Play-inn op 10 oktober in dorpshuis Yn 'e Mande in Wjelsryp

Gepubliceerd: 3 oktober 2015

WJELRSYP - De besturen van de muziek verenigingen in Littenseradiel hebben het plan opgevat om een play-inn te organiseren voor jeugdleden t/m 16 jaar. Na een financiële toezegging van de gemeente Littenseradiel hebben we besloten door te gaan met de organisatie hiervan.

De play-inn is bedoeld om samen te musiceren en te leren, maar ook een leuke middag-avond met elkaar te hebben. Uiteraard willen we wat we geleerd hebben ook graag laten horen.

Daarom hebben we tot slot een concert waar ook je ouders, broers, zussen, pake’s en beppe’s van harte welkom zijn. De entree is vrij maar mocht u ons willen steunen dan is er een mogelijkheid om aan het eind iets te doneren in de daarvoor bestemde bus.

Wij zien u graag op:
Zaterdag 10 oktober 2015
Dorpshuis Yn 'e Mande
Galemawei 13
8842LE Wjelsryp

Programma:
18.45 uur: inloop toeschouwers e.d. (met koffie, thee e.d. tegen betaling)
19.00 uur: concert
20.30 uur: einde van de play-inn


(klik op de afbeelding voor PDF van de affiche) 

“Oant sjen op 10 oktober!”
Besturen van de muziekverenigingen uit de gemeente Littenseradiel. 

Twitterberichten gemeente Waadhoeke