Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Inwoners Wjelsryp verhuizen per 2018 naar nieuwe gemeente

Gepubliceerd: 15 september 2015

WOMMELS - Wordt het Nij-Westergo, Franeker of Waadhoeke? Dinsdag 8 september maakten de burgemeesters van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel de drie genomineerde namen bekend voor hun nieuwe gemeente. De gemeenten (van Littenseradiel de dorpen Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp) fuseren per 2018.

Selectie uit ruim 500 namen
De drie genomineerde namen zijn bedacht door inwoners van de gemeenten. Eerder dit jaar kregen zij, tijdens de eerste fase van de naamwedstrijd, de kans om een naam voor de nieuwe gemeente te bedenken. Ruim 500 namen werden ingediend. Een speciale naamgevingscommissie selecteerde uit alle inzendingen de drie genomineerden. Voorzitter Bert Looper lichtte toe hoe de commissie tot deze selectie kwam.

Uniek proces
Op 10 september gaat de tweede fase van de naamwedstrijd van start: vanaf dan kunnen alle stemgerechtigde inwoners stemmen op één van de drie genomineerde namen. De naam die meer dan vijftig procent van de stemmen krijgt, wint. Zo nodig volgt een tweede stemronde. Welke naam de nieuwe gemeente uiteindelijk krijgt, is dus volledig afhankelijk van de inwoners. Dit proces, waarbij inwoners zowel de namen indienen als de uiteindelijke keuze maken, is uniek in Nederland.

Stemmen via website of kaart
Alle stemgerechtigde inwoners ontvangen een persoonlijke stemkaart met een uniek nummer. Stemmen kan online via www.gemeentezoektnaam.frl of door het sturen van de stemkaart. De bedenker van de winnende naam krijgt een fiets en eeuwige roem.

Bron: littenseradiel.nl
Twitterberichten gemeente Waadhoeke