Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start

Gepubliceerd: 9 april 2015

WOMMELS - Op 27 januari 2015 is de nieuwe Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start gegaan. De WMO-adviesraad is het onafhankelijke orgaan voor inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners die met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te maken krijgen. De WMO-adviesraad geeft de gemeente Littenseradiel gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de WMO.

Op grond van de WMO kunnen burgers ondersteuning van de gemeenten krijgen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer in de regio, rolstoel, enz.

Per 1 januari jl. heeft de gemeente veel nieuwe taken gekregen op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. De Lokale WMO-adviesraad houdt in de gaten hoe de uitvoering van deze taken verloopt. De Lokale WMO-adviesraad krijgt dus graag signalen van de inwoners wanneer er knelpunten worden ervaren in de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet. Deze signalen worden gebruikt bij het adviseren van de gemeente. Doel is dus de gemeente ‘scherp’ te houden bij de uitvoering van de zorgtaken. De lokale WMO-raad kan geen specifieke individuele klachten of bezwaren tegen een beschikking afhandelen. Daarvoor moet de gangbare klachten- en bezwaarprocedure gevolgd worden.

De leden van de Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel zijn:

-Dhr. S. Nieuwenhuis uit Wiuwert
-Mevr A. Rameau Hoekstra uit Rien
-Dhr. J. de Vries uit Mantgum
-Mevr. J. de Ree Huitema uit Reahûs

De Lokale WMO-adviesraad is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.30 uur en 12 uur op nummer 06-11830191.
Bij geen gehoor kunt u inspreken op de voicemail waarna u wordt teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen: het e-mailadres is wmoraadlittens@gmail.comTwitterberichten gemeente Waadhoeke