Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Uitslag verloting 2014 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp

Gepubliceerd: 15 januari 2015

WJELSRYP - Op zaterdag 15 november heeft de jaarlijkse verloting van de SGVW weer plaats gevonden in dorpshuis Yn 'e Mande. Onder het oog van een handje vol aanwezigen zijn alle 40 prijzen weer verloot.
Anders dan iedereen gewend was hebben we er dit jaar voor gekozen om alleen geldprijzen en waardebonnen te verloten. Onder de aanwezigen hebben we in de zaal nog 2 prijzen verloot.
Na afloop van de verloting vond het jaarlijkse kaatsfeestje plaats en het bleef nog tot in de kleine uurtjes gezellig! Uiteraard wordt iedereen die z’n steentje bijgedragen heeft aan de verloting hartelijk bedankt en we zien jullie graag terug in 2015!

Hieronder vindt u de uitslag van de verloting 2014:

Prijs  1: € 450,- lotnr: 5305 H. Walda, Wjelsryp
Prijs  2: € 340,- lotnr: 2998 Viëtor, Hitzum
Prijs  3: € 230,- lotnr: 7994 B. Algra, Wjelsryp
Prijs  4: € 120,- lotnr: 1843 J. Grovenstein,Winsum
Prijs  5: Waardebon € 100,- lotnr: 2993 G. Gall, Hitzum
Prijs  6: Waardebon € 50,- lotnr: 9935 M. de Jong, Baaium
Prijs  7: Waardebon € 50,- lotnr: 3066 Sybesma, Wommels
Prijs  8: Waardebon € 50,- lotnr: 3744 de Boer, Achlum
Prijs  9: Waardebon € 50,- lotnr: 7067 M. Hiemstra, Menaam
Prijs 10: Waardebon € 50,- lotnr: 4408 T. Bakker, Franeker
Prijs 11: Waardebon € 30,- lotnr: 5105 W. Bosch, Wjelsryp
Prijs 12: Waardebon € 30,- lotnr: 2530 v/d Burg, Easterlittens
Prijs 13: Waardebon € 30,- lotnr: 5100 L. Greidanus, Wjelsryp
Prijs 14: Waardebon € 30,- lotnr: 6077 Y. Odolphi, (corps)
Prijs 15: Waardebon € 30,- lotnr: 3495 S. v/d Let, Winsum
Prijs 16: Waardebon € 25,- lotnr: 6390 A. Tolsma, Wjelsryp
Prijs 17: Waardebon € 25,- lotnr: 9018 H. Bos, Wjelsryp
Prijs 18: Waardebon € 25,- lotnr: 0069 v/d Ploeg, Spannum
Prijs 19: Waardebon € 25,- lotnr: 2814 Walda, Wommels
Prijs 20: Waardebon € 25,- lotnr: 4061 G. Kuperus, Hilaard
Prijs 21: Waardebon € 25,- lotnr: 7969 F. Schotanus, Wjelsryp
Prijs 22: Waardebon € 25,- lotnr: 0288 T. Bergsma, Wjelsryp
Prijs 23:  Waardebon € 25,- lotnr: 9247 A. Osinga, Wjeslryp
Prijs 24: Waardebon € 25,- lotnr: 9477 F. Baarda, (corps)
Prijs 25: Waardebon € 25,- lotnr: 8227 A. Veenstra, Wjelsryp
Prijs 26: Waardebon € 20,- lotnr: 3903 J. Dijkstra, Lollum
Prijs 27: Waardebon € 20,- lotnr: 6097 Y. Odolphi, (corps)
Prijs 28: Waardebon € 20,- lotnr: 2920 Schukken, Hitzum
Prijs 29: Waardebon € 20,- lotnr: 9290 K. Bartlema, (corps)
Prijs 30: Waardebon € 20,- lotnr: 2473 Hodel, Huns
Prijs 31: Waardebon € 15,- lotnr: 9503 Age, Witmarsum
Prijs 32: Waardebon € 15,- lotnr: 8978 P. Smink, Wjelsryp
Prijs 33: Waardebon € 15,- lotnr: 4130 L. Bos, Leeuwarden
Prijs 34: Waardebon € 15,- lotnr: 6719 T. Reitsma, Wjelsryp
Prijs 35: Waardebon € 15,- lotnr: 4526 P.S. Scharringa, Wjelsryp
Prijs 36: Waardebon € 10,- lotnr: 1817 v/d Schafi, Winsum
Prijs 37: Waardebon € 10,- lotnr: 2268 M. Blom, Wjelsryp
Prijs 38: Waardebon € 10,- lotnr: 8556 R. Rispens, Wjelsryp
Prijs 39: Waardebon € 10,- lotnr: 4306 H. Laamsma, Assen
Prijs 40: Waardebon € 10,- lotnr: 1305 S. Koopmans, WjelsrypTwitterberichten gemeente Waadhoeke