Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Ut 'e Buorfinne december 2014

Gepubliceerd: 10 december 2014

WJELSRYP - Hij kan ieder moment door de brievenbus komen. De knusse december editie van dorpskrant Ut 'e Buorfinne.

In deze editie:
- Colofon
- Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Burgerlijke stand
- Ut it argyf
- Sinterklaas
- Uitslag verloting
- Gedicht
- Wat 'n Wolk
- De Lofstem
- Berjochten fan in Blaufinger
- Dorpshûs Yn 'e Mande
- Momentopname
- Leedvermaak
- Jeugdclub 16-
- Adresboek
- Amerikanen in Wjelsryp
- Eartiids
- Bier- en wijnproeverij
- Wandelnieuws
- Waarheid en fantasie
- Wetenswaardigheid
- It Griene Lekken
- Simon Wijnia feekeapman yn ieren en sinen
- Garre guod
- Concordia
- Preekrooster
- Passage
- Tafelverkoop
- Puzzel
- Agenda


Twitterberichten gemeente Waadhoeke