Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Oud en Nieuw Viering in Wjelsryp

Gepubliceerd: 30 december 2014

WJELSRYP - Het begint al een beetje op een traditie te lijken om de jaarwisseling in ons dorp met elkaar te vieren in de feesttent op de hoek Tillewei - Lytse Buorren.
Afgelopen jaren werd het een gezellig samenzijn, vandaar dat we hebben gemeend om de komende jaarwisseling de tent weer op te zetten en de minuten met elkaar af te tellen. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen dorpsbewoners elkaar ontmoeten en tegelijk een oogje in het zeil houden op het afsteken van vuurwerk.

U wordt dan ook van harte uitgenodigd om vanaf 23.30 uur met elkaar het jaar uit te luiden en het nieuwe jaar te verwelkomen. De hapjes en drankjes worden verzorgd door Siebe Greidanus en zijn team. Deze worden u aangeboden door de ondernemers die onderaan dit bericht staan vermeld.

Tot 00.30 uur is er gelegenheid om elkaar in de tent op het pleintje alle goeds toe te wensen. Daarna worden u door Siebe en Dorpsbelang in het Dorpshuis 2 consumpties aangeboden en kan het feest in het nieuwe jaar nog even worden voortgezet.

"Oud en Nieuw tradities"
1. Volgens de verbodsbepaling van de gemeente Littenseradiel is het verboden te carbidschieten binnen de bebouwde kom, ofwel binnen het dorp. Wel is het carbidschieten onder bepaalde voorschriften toegestaan buiten het dorp. Stel je vooraf in verbinding met de gemeente of kijk op de website van de gemeente of in de Op 'e Skille wat de voorschriften inhouden. De politie gaat hierop controleren en handhaven!
2. Brand en vernieling: Wanneer je spullen van iemand anders vernielt, repareer het dan in overleg en ruim alles netjes op. De politie erbij halen is dan niet nodig.

Kerstbomenactie
Ook dit jaar is er weer kertsbomen inzamelactie met daaraan gekoppeld een kleine verloting. De bedoeling is dat de kinderen van de basisschool de kerstbomen verzamelen en deze op zaterdag 3 januari 2015 tussen 13.30 en 14.00 uur inleveren bij de 'glasbak' op de hoek Tillewei - Lytse Buorren.
Voor iedere ingeleverde kerstboom wordt één lootje verstrekt. Met dit lootje is er kans om een prijsje te winnen.
Vanaf 13.45 uur kunnen de kinderen naar het Dorpshuis gaan waar om 14.00 uur, onder het genot van limonade en chips, een film wordt vertoond. De winnende lootjes worden tijdens de film bekend gemaakt.

HET BESTUUR VAN HET DORPSBELANG WJELSRYP
WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2015


Sponsoren Jaarwisseling Wjelsryp
- Bergsma Bouwservice
- Bouwbedrijf Scharringa
- Camping De Slypstien
- Comfort Koe
- Dieetstyle Anneke Boersma
- Dierenkliniek Nijlan
- Dorpshuis Yn 'e Mande
- Folkertsma metsel- en klusbedrijf
- HEBACO LED
- H. Rispens metsel- lijm- en tegelwerk
- HM Montage & Installatie
- Jan van der Zee Service
- JC Bouw
- Manege De Welle
- Metselwerken Hans Dijkstra
- Preton Nederland
- Siebe Greidanus Multiservice
- Veenstra Constructie & Installatiebedrijf
- Walda Bouwsupport
- WB Bouwservice
- Willy's Blomke
- Zijlstra Multiservice
Twitterberichten gemeente Waadhoeke