Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Leerlingen in concert op 23 november

Gepubliceerd: 12 november 2014
Gewijzigd: 20 november 2014

WJELSRYP - Op zondag 23 november 2014 verzorgt muziekvereniging Concordia samen met muziekleerlingen die via Ritmyk les krijgen en deelnemende leerlingen van CBS de Grûnslach een concert.

In het begin van het nieuwe schooljaar hebben we in overleg met CBS De Grûnslach het plan opgevat om samen weer een muziekproject te starten. Doel is om kinderen in aanraking te laten komen met muziek maken, waarbij wij natuurlijk hopen dat er enige leerlingen overblijven die door willen stromen naar het korps. De kosten van dit project worden gedragen door school en korps.

De middag begint om 15.30 uur en vindt plaats in het dorpshuis Yn 'e Mande te Wjelsryp.

De muziekvereniging staat onder leiding van dirigent Sjoerd de Boer, de muziekleerlingen voor zover mogelijk onder leiding van hun leraar en de leerlingen van school onder leiding van Marten Miedema. De verwachting is dat het concert ongeveer één uur zal duren.

Bij aanvang ontvangt u een kop koffie of thee.
Bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten.


Twitterberichten gemeente Waadhoeke