Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Ut 'e Buorfinne oktober 2014

Gepubliceerd: 15 oktober 2014

WJELSRYP - De persen zijn klaar met het drukken van de Buorfinnes en ze kunnen ieder moment weer op de deurmat vallen...

In deze editie:
- Colofon
- Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Burgerlijke stand
- Fytsen
- Wondere Wereld
- Jeugdclub 16-
- Adresboek
- Berjochten fan in Blaufinger
- Ut it archief
- Eartiids
- Startzondag
- Tussen waarheid en fantasie
- Wat 'n Wolk
- Zendingscommissie
- SMI/Jeugdclub
- Concordia
- Simon Wijnia feekeapman yn ieren en sinen
- Preekrooster
- Garre guod
- Oranjecommissie
- Wetenswaardigheid
- Gedicht
- Ingezonden
- Puzzel
- Agenda


Twitterberichten gemeente Waadhoeke