Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Stremming Westerein in Wjelsryp van 27 t/m 31 oktober

Gepubliceerd: 20 oktober 2014

WOMMELS - Door asfalteringswerkzaamheden is de Westerein vanaf de Suderpolderwei (provinciale weg) tot en met de kruising naar de Plattedyk gestremd voor alle verkeer, van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober 2014.

Kruising Westerein/Plattedyk
Om overlast te beperken zal de kruising Westerein/ Plattedyk in deze periode alleen worden gestremd bij werkzaamheden aan de kruising.

Omleiding
De omleiding zal met borden worden aangeven. Aanwonenden worden nader geïnformeerd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Schippers, telefoonnummer (0515) 334441 of per e-mail g.schippers@littenseradiel.nl.

Bron: www.littenseradiel.nl
Twitterberichten gemeente Waadhoeke