Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Nieuw fietspad tussen Wjelsryp en Tsjeppenb├╗r

Gepubliceerd: 10 september 2014

WOMMELS - Tijdens de ruilverkaveling Baarderadeel heeft de gemeente Littenseradiel een flink aantal kerkepaden in eigendom kunnen houden. Door diverse subsidies en geld dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld, kunnen vijf paden nu een nieuwe functie krijgen. Eén van deze paden is het kerkepad tussen Wjelsryp en Tsjeppenbûr. Kerkepaden zijn smalle paadjes die, zoals de naam al aangeeft, werden gebruikt om naar de kerk te gaan als er geen gewone weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was. Veel van deze paden zijn verdwenen of worden niet meer gebruikt. In Littenseradiel zijn ze nog op een aantal plekken aanwezig en bieden een prachtige mogelijkheid om de toeristische en recreatieve infrastructuur in het unieke open weidegebied van Littenseradiel te versterken.

Het fietspad tussen Wjelsryp en Tsjeppenbûr is mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en de provincie Fryslân. Het Europees subsidieprogramma heeft het motto: ‘Europa investeert in zijn platteland’. Het programma moet leiden tot een mooier, vitaler en leefbaarder platteland.

Beschrijving nieuwe fietspad tussen Wjelsryp en Tsjeppenbûr: een nieuw betonpad in de plaats van het bestaande schelpenpad. De verbinding Wjelsryp – Tsjeppenbûr is vanouds een kerkepad en sluit aan op de route naar de Keimptilsterdyk richting Hatzum en naar Kingmatille. Door deze verbinding te voorzien van een betonverharding ontstaat een pad met een recreatieve functie met een aansluiting op het fietspontje bij Kingmatille over het Van Harinxmakanaal.

Bron: littenseradiel.nl

Twitterberichten gemeente Waadhoeke