Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Dorpskrant april

Gepubliceerd: 8 april 2014

WJELSRYP - De persen draaien volop, dus de Buorfinne van april ligt heel binnenkort weer op de deurmat!

In deze editie:
- Burgerlijke stand
- Nieuwe gemeenteraad
- Passage
- Berjochten fan in Blaufinger
- Verloren
- Te koop aangeboden
- Collecte Reumafonds
- Etentje alleenstaanden
- SMI uitvoering
- Underwilens
- Garre Guod
- Ut it Argyf
- SMI fietstocht
- Dorpsbelang jaarvergadering
- Iepenbiere Boekekast
- Wat 'n Wolk
- Waarheid en Fantasie
- Bedankt
- Lofstem
- Ut 'e Buorfinne financieel overzicht
- Eartiids 't Heechhout
- Adresboek
- Lûckrock
- Dublin door Baukje Post
- Amerikanen in Wjelsryp
- De laatste stemmer van Littenseradiel
- Concordia nieuws
- Preekrooster
- Wetenswaard
- Puzzel
- Agenda


Twitterberichten gemeente Waadhoeke