Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Concert Kompaenenkoor - ’t Skip sûnder roer - op 16 februari

Gepubliceerd: 5 februari 2014

BAAIUM - Het Kompaenenkoor "t Skip sûnder roer" uit IJlst heeft onlangs haar 20-jarig bestaan gevierd en komt nu op zondag 16 februari naar Baaium met een verrassend programma dat u nog lang zal heugen.

Het Kompaenenkoor is een enthousiaste groep van bijna veertig zangers en muzikanten. Het veelzijdige repertoire bestaat uit liederen die zich uitstrekken van shanty tot Bach. Het koor zingt drie- of vierstemmig in vele talen.

De instrumentale begeleiding wordt onder andere verzorgd op accordeon, keyboard, gitaar, fluit en cagnon. Het koor heeft in IJlst en wijde omgeving een sympathieke reputatie opgebouwd door onbaatzuchtig mee te werken aan de ondersteuning van acties en/of presentaties voor goede doelen.

Het geheel staat onder de bezielende leiding van dirigent Harm van der Meer.

Het optreden van het Kompaenenkoor wordt gehouden op zondag 16 februari aanstaande in de Ned. Herv. Kerk. Aanvang 15.30 uur. De toegang is gratis.

Twitterberichten gemeente Waadhoeke