Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Gepubliceerd: 6 maart 2019

WJELSRYP - De brug in de N384 over de Frjentsjerter Feart nabij Wjelsryp wordt vervangen door een nieuwe brug. Provincie Fryslân vervangt de brug omdat deze niet meer berekend is op grotere en zwaardere transporten. De werkzaamheden starten in april, de brug is eind 2019 klaar.

Ontwerp nieuwe brug
Vorig jaar is het ontwerp van de brug onder andere gepresenteerd tijdens een inloopavond in het dorpshuis van Wjelsryp. Voor het wegverkeer verandert er niet veel aan de uitstraling van de brug. Voor het vaarverkeer krijgt de brug een iets andere aanblik. De doorvaarthoogte gaat omhoog van 2.40m. naar 2.60m.


Ontwerp: (Sven) E.J. Spierings MSc, Architect BNA, Royal HaskoningDHV

Tijdelijke brug voor wegverkeer 
Van 15 april tot en met 15 november 2019 kan verkeer gebruiken maken van een tijdelijke brug tussen de oude brug en de huidige fietsbrug. Gedurende de bouw van de brug zal het verkeer 3 keer een dag gestremd worden (data nog niet bekend). Tijdens de stremming wordt de omleidingsroute met borden aangegeven. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden en de stremming gebruik blijven maken van de fietsbrug. Zie ook: www.fryslan.frl/brugwjelsryp.

Stremming vaarwegverkeer 
Van 1 april tot en met 1 december 2019 is de vaarweg gestremd voor al het vaarverkeer. Omvaren kan dan via Easterlittens, Baard naar het van Harinxmakanaal. Kleine boten met een hoogte van maximaal 1 meter kunnen buiten werktijden de brug passeren. 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, dan kunt u contact opnemen met projectleider Richard Elzinga via: 058 292 59 25 (van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren). 

---
Bron: e-mail van Provinsje Fryslân aan dorpsbelang op 5 maart 2019


Gepubliceerd: 28 februari 2019

WJELSRYP - Lûkrock op zaterdag 20 april 2019 in Wjelsryp van 19.30-03.00 uur.

Dit jaar met optredens van:

  • BÖKKERS
  • DE SUSKES
  • DJ JIMMY JAMES

Meer info: facebook / website

Gepubliceerd: 28 februari 2019

WJELSRYP - Op zaterdag 2 maart 2019 donateursconcert van Christelijk Fanfarekorps Concordia. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in dorpshuis, "Yn 'e Mande" te Wjelsryp. De entree is gratis.

Meer info over Chr. fanfarekorps Concordia Welsrijp: klik hier 

Gepubliceerd: 15 december 2018

WJELSRYP - Omdat niet iedereen weet of heeft gehoord dat het aanbieden van grofvuil en/of groenafval per 1 januari 2018 is veranderd, publiceren we hierbij het bericht van de gemeente Waadhoeke over de wijzigingen.

Het aanbieden van grofvuil en/of groenafval is per 1 januari 2018 veranderd
Vanaf 1 januari 2018 moet u een melding doen bij Omrin wanneer u wilt dat er groenafval of grofvuil bij u moet worden opgehaald. Raadpleeg voor de data uw afvalkalender en kijk bij "aanmelden grofvuil, takken en meer".
 
Aanbieden afval
Voor tuinafval is de maximum hoeveelheid die de gemeente meeneemt 4m3. Het is niet de bedoeling dat ver van tevoren de openbare ruimte gebruikt wordt om tuinafval of grof huishoudelijk afval neer te leggen. Dit levert overlast op voor omwonenden en voor de gemeente wanneer we bijvoorbeeld aan het maaien of vegen zijn. U mag het groenafval of grofvuil neerleggen wanneer u dit heeft gemeld en dan alleen op de dag zelf vanaf 7.30 uur of de avond van tevoren, voor zover dit geen gevaarlijke situaties oplevert. Het liefst op een plek voor uw woning of in de directe omgeving.
 
Melden van groenafval en grofvuil
Wanneer u grofvuil en/of groenafval wilt laten ophalen dient u, voordat de route gereden wordt in uw buurt, dit door te geven aan Omrin tel. 0900-210 0 215 of via de website van www.Omrin.nl of via de afval-app van Omrin. Raadpleeg uw afvalkalender voor de dagen wanneer uw afval opgehaald kan worden. Uw afvalkalender kunt u ook op www.omrin.nl opvragen en afdrukken.
 
Zelf afval wegbrengen naar de milieustraten in Franeker en Stiens
Wanneer u niet wilt wachten totdat de grofvuil- of groenroute wordt gereden is er gelegenheid om het afval naar de milieustraat in Franeker of Stiens te brengen.
Het brengen van groenafval en huishoudelijk grofvuil is gratis voor inwoners van de gemeente Waadhoeke.
Wanneer u geen aanhanger heeft kunt u deze telefonisch reserveren bij Omrin. Tevens kunt u ook bouw en sloopafval brengen waarvoor u wel moet betalen. Openingstijden van de milieustraat zie hiervoor uw afvalkalender of de website van www.Omrin.nl
Gepubliceerd: 15 december 2018

Eens in de 10 weken op zaterdag (vanaf 9.00 uur 's ochtends) wordt het oud papier opgehaald.

Ophaalschema 2019:

  • 19 januari
  • 16 maart
  • 11 mei
  • 6 juli
  • 31 augustus
  • 19 oktober
  • 7 december

De opbrengst van het oud papier is ten bate van het fanfarekorps CONCORDIA.

In de week voorafgaand aan een ophaaldag hangt er een oud-papier bordje aan de plaatsnaamborden.Eerdere berichten

- Hoe ziet jouw toekomst in Wjelsryp eruit? - 4 mei 2019
Annelies Westerveld Ridder in de Orde van Oranje-Nassau - 16 april 2019
Wjelsryp onderdeel van geluidsmeetnet rond vliegbasis Leeuwarden - 28 maart 2019
- Algemene ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 4 april - 28 maart 2019
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 22 maart 2019
- Vervanging brug Froonackerdyk apr-dec 2019 - 6 maart 2019
- Lûkrock in Wjelsryp op 20 april - 28 februari 2019
- Donateursconcert Concordia op zaterdag 2 maart - 28 februari 2019

2018
Aanbieden van grofvuil en/of groenafval - 15 december 2018
Oud papier ophalen 2019 - 15 december 2018
Uitslag verloting 2018 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 18 november 2018
Muziekavond op 6 oktober - 29 september 2018
- Nieuwe speeltuin feestelijk geopend - 3 juli 2018
Algemene ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 12 april - 10 april 2018
Renovatie en uitbreiding speeltuin sportveld - 6 maart 2018
Donateursconcert "Concordia goes solo" op 9 maart - 6 maart 2018
Ut 'e Buorfinne februari 2018 - 6 maart 2018
- Chr. fanfarekorps Concordia zoekt nieuwe dirigent - 6 januari 2018
- Dorpshuis Yn 'e Mande zoekt nieuwe beheerder - 6 januari 2018
- Schoolvakanties 2018 Noord - 6 januari 2018
- Oud papier ophalen 2018 - 6 januari 2018
- Ut 'e Buorfinne december 2017 - 6 januari 2018

2017
Sfeervolle wintermarkt op 8 december - 27 november 2017
Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 20 november 2017
Ut 'e Buorfinne oktober 2017 - 20 november 2017
Uitslag verloting 2017 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 20 november 2017
Ut 'e Buorfinne augustus 2017 - 19 november 2017
Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 oktober - 7 oktober 2017
Feestelijk afscheid van Littenseradiel in december - 7 oktober 2017
Concordia op Birds&Brass Franeker op 7 oktober - 30 september 2017
'70/'80 muziekavond op 7 oktober - 30 september 2017
- Jubileumfeest 60 jaar SMI op 30 juni en 1 juli - 27 juni 2017
- Zaterdag 24 juni NK kaatsen Dames 2017 in Wjelsryp - 21 juni 2017
- Ut 'e Buorfinne juni 2017 - 15 juni 2017
- Dorpsfeest Wjelsryp 2017 - 3 mei 2017
- 4 mei herdenking - 29 april 2017
- Ut 'e Buorfinne april 2017 - 15 april 2017
- Lûkrock in Wjelsryp op 22 april - 1 april 2017
- Gemeentebelangen in Winsum op 6 april - 1 april 2017
- Rommelmarkt op 8 april in Baaium - 1 april 2017
- Boomfeestdag bij Kingmatille op 22 maart - 18 maart 2017
- Concordia's "Musicals en Seventies" op 1 april - 17 maart 2017
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 17 maart 2017
- Uitvoering De Lofstem op 18 maart - 7 maart 2017
- Ut 'e Buorfinne februari 2017 - 15 februari 2017
Stremming Werpsterwei/Oasterein - 31 januari 2017
- Hendrik Algrawei gestremd van 3 tot 6 februari - 30 januari 2017
- Stremming Plattedyk by Spannum - 30 januari 2017

2016
- Koninklijke Kerst op eerste kerstdag in de kerk van Baaium - 23 december 2016
- Kerstnachtdienst op 24 december - 20 december 2016
- Bijeenkomst terugdringen energiekosten op 19 januari in het dorpshuis - 20 december 2016
- Schoolvakanties 2017 Noord - 11 december 2016
- Oud papier ophalen 2017 - 11 december 2016
- Ernstige verkeershinder door aanleggen passeerstroken - 9 december 2016
- Ut 'e Buorfinne december 2016 - 5 december 2016
- Na 2020 mogelijk minder treinen op station Dronrijp - 2 december 2016
- Uitslag verloting 2016 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 2 december 2016
- Opening kruispunt Wjelsryp op 25 november - 12 november 2016
- EKON Energiemarkt in Skingen/Slappeterp op zaterdag 19 november - 11 november 2016
- Darttoernooi op 25 februari in Yn 'e Mande - 11 november 2016
- Kerstconcert Concordia op 17 december - 11 november 2016
- Startzondag met musical NOACH op 9 oktober - 27 september 2016
- Huisvesting Waadhoeke in Franeker - 22 september 2016
Aanleg ovonde - kruispunt N384 bij Wjelsryp afgesloten van 2 tot 28 oktober - 8 september 2016
Ut 'e Buorfinne augustus 2016 - 8 september 2016
Solextour voor Wjelsryper coureurs op 17 september - 8 september 2016
- Muzikale Kick-out Grûnslach - Concordia op 6 juli - 4 juli 2016
- Lezing over de Friese Nassau's op 13 september - 28 juni 2016
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 23 juli - 28 juni 2016
- Ut 'e Buorfinne juni 2016 - 14 juni 2016
- Dorpsfeest en ringrijden 2016 - 31 mei 2016
- Glasvezel in buitengebied Wjelsryp - 30 mei 2016
- Concert "Korps in de klas" op 29 mei in Wjelsryp - 20 mei 2016
- Enquête geluidsbeleving nieuwe F-35 vliegtuig (JSF) - 20 mei 2016
- Website waadhoeke.nl online - 25 april 2016
- Ut 'e Buorfinne april 2016 - 13 april 2016
- College 29 maart op bezoek over herindeling - 19 maart 2016
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 31 maart - 19 maart 2016
- Donateursconcert Concordia op 12 maart - 5 maart 2016
- Vanaf eind februari max 60 km/u rondom Wjelsryp - 10 februari 2016
- Ut 'e Buorfinne februari 2016 - 9 februari 2016
- Wintersjongen 2016 in Baaium op 31 januari - 26 januari 2016
- Lûkrock in Wjelsryp op 23 april - 25 januari 2016
- Tryater met "Heimwee nei Hurdegaryp" op 5 maart in Yn 'e Mande - 25 januari 2016
- Schoolvakanties 2016 Noord - 24 januari 2016
- Oud papier ophalen 2016 - 23 januari 2016

2015
Uitslag verloting 2015 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 23 december 2015
- Nieuwe gemeentenaam bekend gemaakt: Waadhoeke - 16 december 2015
- Oudjaarsdag 31 december HAPPY HOUR - 16 december 2015
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 2 januari - 16 december 2015
- Vuurwerk afsteken en carbidschieten - 16 december 2015
- Ut 'e Buorfinne december 2015 - 11 december 2015
- Darttoernooi op 20 februari in Yn 'e Mande - 7 november 2015
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 6 november 2015
Opgefriste CBS De Grûnslach feestelijk geopend - 30 oktober 2015
Tweede stemronde: Nij-Westergo of Waadhoeke? - 30 oktober 2015
Burgerinitiatief glasvezel internet in buitengebied Littenseradiel - 30 oktober 2015
- Ut 'e Buorfinne oktober 2015 - 9 oktober 2015
- Littenseradiel Play-inn op 10 oktober in dorpshuis Yn 'e Mande in Wjelsryp - 3 oktober 2015
- Fanfarekorps Concordia samen met mannenkoor "West Aleta Singers" ... - 3 oktober 2015
- Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 november - 3 oktober 2015
- Start winterseizoen kerk, club en K.A.R. in Wjelsryp/Baaium op 3 en 4 oktober - 3 oktober 2015
- Aan Tafel met Reitse in Wjelsryp - 24 september 2015
- CBS De Grûnslach in tv-programma Tsjek op SkoalTV van Omrop Fryslân - 15 september 2015
- Inwoners Wjelsryp verhuizen per 2018 naar nieuwe gemeente - 15 september 2015
- Officiële opening voorzieningen sportterrein Wjelsryp op 3 oktober - 15 september 2015
- Kennismaken met SMI gym op 7 september - 3 september 2015
- 24 oktober feest in Doarpshûs Yn 'e Mande - 3 september 2015
- Ut 'e Buorfinne augustus 2015 - 11 augustus 2015
- Diefstal snelheidsdisplay in Wjelsryp - 24 juli 2015
- Paardenmarathon verplaatst naar zondag 5 juli - 3 juli 2015
- Kaatsclinic voor de jeugd op 14 juli - 26 juni 2015
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 4 juli - 26 juni 2015
- Jan-Wietse de Boer uit Wjelsryp steelt show harddraverij om de Gouden Swipe - 21 juni 2015
- Ut 'e Buorfinne juni 2015 - 19 juni 2015
Opgaveavond dorpsfeest vrijdag 5 juni 20.00 uur - 3 juni 2015
Ringrijden tijdens dorpsfeest op 10 juni - 19 mei 2015
Harddraverij op de Warren op 24 mei - 19 mei 2015
Keunstrûte Littenseradiel 2015 op 16 en 17 mei - 13 mei 2015
- Concordia in de prijzen op Gouden Spiker Festival - 11 mei 2015
- Herdenkingsconcert op 4 mei 2015 - 28 april 2015
- Fotoimpressie Koningsdag 2015 - 27 april 2015
- Dorpsfeest 2015 - 27 april 2015
- Bevrijdingsdag 2015 - 27 april 2015
- Koningsdag 2015 - 26 april 2015
- Stempelpost Wjelsryp - 18 april 2015
- Ut 'e Buorfinne april 2015 - 9 april 2015
- Frisian Flag 2015 op vliegbasis Leeuwarden - 9 april 2015
Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start - 9 april 2015
Uitvoering van De Lofstem op 18 april - 2 april 2015
- Parkeren op Multifunctionele Sportterrein - 1 april 2015
- Susters yn saken op 11 april - 28 maart 2015
- Jaarlijkse uitvoering gymnastiek op 7 maart - 3 maart 2015
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 3 maart 2015
Ut 'e Buorfinne februari 2015 - 12 februari 2015
- Wylde Sânparty op 28 maart - 11 februari 2015
- Dorpsgenoot Leen Pieterse neemt afscheid van lotingsgroep KNKB - 4 februari 2015
- Lûkrock 25 jaar! - 24 en 25 april - 27 januari 2015
- Uitslag verloting 2014 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 15 januari 2015
- Concordia's "Master fan Wjelsryp" op 14 februari - 13 januari 2015
- Film "Farmers & Ranchers" op televisie - 12 januari 2015

2014
- Oud en Nieuw Viering in Wjelsryp - 30 december 2014
Foto's Kinderkerstfeest 18 december 2014 - 19 december 2014
Ut 'e Buorfinne december 2014 - 10 december 2014
- Darttoernooi op 7 februari in Yn 'e Mande - 5 december 2014
- Sfeervolle Wintermarkt op 12 december - 5 december 2014
- Expositie Dromen, Doen, Beleven - 24 en 25 januari - 1 december 2014
- Leedvermaak op 1 februari in Yn 'e Mande - 1 december 2014
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 20 november 2014
Leerlingen in concert op 23 november - 12 november 2014
- Jaarlijkse verloting SGVW en feestavond kaatsvereniging SMI op 15 november - 1 november 2014
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 3 januari - 31 oktober 2014
- Oudjaarsdag "Happy Hour" in dorpshuis Yn 'e Mande - 31 oktober 2014
- Halloween griezeltocht in Wjelsryp - 31 oktober 2014
- Stremming Westerein in Wjelsryp van 27 t/m 31 oktober - 20 oktober 2014
- Ut 'e Buorfinne oktober 2014 - 15 oktober 2014
- Bier- en wijnproeverij op 14 december Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Ethiopië benefietconcert op 7 november Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Tafelverkoop op 25 oktober Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Herfstschikking maken voor basisschoolkinderen op 17 oktober - 13 oktober 2014
- Nieuw fietspad tussen Wjelsryp en Tsjeppenbûr - 10 september 2014
- Omrin en Littenseradiel presenteren mobiele Afval-app - 27 augustus 2014
- WK pearke keatsen in Wjelsryp op 30 augustus - 26 augustus 2014
- Sportinstuif Zwembad de Klomp op 27 augustus - 26 augustus 2014
- Ut 'e Buorfinnne augustus 2014 - 26 augustus 2014
- Fuel Power Event 2014 - Tzum - 7 juli 2014
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 5 juli - 24 juni 2014
- Oud papier wordt een week later opgehaald! - 19 juni 2014
- Concordia neemt deel aan fanfareconcours op 21 juni in Diever - 19 juni 2014
- Fotoimpressie dorpsfeest 2014 - 16 juni 2014
- Ut 'e Buorfinne juni 2014 - 10 juni 2014
- Vele handen maakten licht(er) werk - 2 juni 2014
- Mega windturbine-parken rondom Wjelsryp? - 28 mei 2014
- Dorpsfeest Wjelsryp - 27 mei 2014
Ringrijden in Wjelsryp op 12 juni - 27 mei 2014
- Nieuw kaatsreglement KNKB - 13 mei 2014
- Berneiepenloftspul "Bern de Baas" - 12 mei 2014
- Collecte waar muziek in zit - 12 mei 2014
- Eenzame meester tussen de juffen - 7 mei 2014
- Highland Games in Winsum op 7 juni - 7 mei 2014
- Foto-impressie Koningsdag in Wjelsryp - 27 april 2014
- Koninklijke onderscheidingen voor Sikko Bruinsma en Anja Veenstra-Dijkstra - 25 april 2014
- Collegevorming gemeente Littenseradiel rond - 23 april 2014
- Harddraverij op 24 mei - 22 april 2014
- Koningsdag 2014 - 22 april 2014
- Littenseradiel weer veiligste gemeente Nederland - 14 april 2014
- Seizoensopening zwembad De Klomp op 19 april - 10 april 2014
- Dorpskrant april - 8 april 2014
- Rommelmarkt Baaium op 12 april - 2 april 2014
- Concours Hippique Baaium op 7 juni - 2 april 2014
- Concordia strijdt op het ONFK op 5 april in Drachten - 31 maart 2014
- "Vele handen maken licht werk!" op 29 en 30 mei - 26 maart 2014
- "Himmelwike" - Grote voorjaarsschoonmaak tegen zwerfafval - 21 maart 2014
- Foto's uitvoering Concordia online - 20 maart 2014
- Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Littenseradiel - 20 maart 2014
- Festival "Rock 'n Roll" in Franeker op 16 en 17 mei - 18 maart 2014
- Uitvoering De Lofstem op 28 maart - 15 maart 2014
- Festival "Rock the Boat" op 12 april - 12 maart 2014
- Jaarvergadering SMI-gym op 11 maart - 10 maart 2014
- Zaterdag 22 maart gratis compost voor inwoners van Littenseradiel - 3 maart 2014
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op 6 maart - 27 februari 2014
- Openbaar verkiezingsbedat op 13 maart - 27 februari 2014
- Stremming ophaalbrug Wommels tussen 17 en 28 maart - 27 februari 2014
- Uitvoering Chr. fanfarekorps Concordia op 15 maart - 26 februari 2014
- Snoeiafval inzameling in week 11 - 26 februari 2014
- Lûkrock op 2 en 3 mei - 21 februari 2014
- 6e sjongersdei in Winsum op 22 februari - 18 februari 2014
- Schaduwrijke jaarlijkse uitvoering sportvereniging S.M.I. afd. gym/dans - 16 februari 2014
- Brug Dronryp vanaf 10 februari gesloten voor zwaar verkeer - 14 februari 2014
- Try-out concert Concordia op 23 maart - 14 februari 2014
- Zegt het voort... - 13 februari 2014
- Dorpskrant februari - 9 februari 2014
- Gemeentelijke woonmarkt op 15 februari - 6 februari 2014
- Darttoernooi Wjelsryp op 8 februari - 6 februari 2014
- Concert Kompaenenkoor - ’t Skip sûnder roer - op 16 februari - 5 februari 2014
- Uitslag van de grote verloting van de gezamenlijke verenigingen Wjelsryp 2013 - 29 januari 2014

2013
- Schoolvakanties 2014 Noord - 20 april 2013Twitterberichten gemeente Waadhoeke