Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Dorpsagenda 2015

Gewijzigd: 24 januari 2016

       
 mei
23  WINSUM  Highland Games  meer info 
23  EASTEREIN  Rocknacht  meer info 
24  WJELSRYP  Harddraverij  meer info 
30  HILAARD  Hy Night  meer info 
30  WOMMELS  Taptoe  meer info 
 
 juni
4-7  DRONRYP  Rypster merke/kermis  meer info 
4-13  EASTERWIERRUM  Berne Iepenloftspul "FRIEZZ!"  meer info 
WJELSRYP  Opgaveavond dorpsfeest  meer info 
6  TZUM  Lyntsjepop  meer info 
10-27  DRONRYP  Iepenloftspul "Twifel"  meer info 
12-13  FRANEKER  Rock 'n Roll Festival  meer info 
13  WOMMELS  Slachtepop  meer info 
11-14  WJELSRYP  Dorpsfeest  meer info 
20  WOMMELS  Sunpeak festival  meer info 
27  WJELSRYP  Oud papier ophalen  meer info 
 
 juli
WJELSRYP  Paardenmarathon  meer info
6-10  EASTERWIERRUM 
EASTERLITTENS 
WEIDUM
 
Spulwike Littenseradiel  meer info 
14  WJELSRYP  Kaatsclinic voor de jeuged  meer info
25  WJELSRYP  Kaatsen (12.30 uur):
1e klas heren vrije formatie 8 partuur 
 
29  FRANEKER  PC kaatsen  meer info 
 
 augustus
5  WOMMELS  Freulepartij kaatsen  meer info 
15  WJELSRYP  Kaatsen (13.00 uur):
Wjelsryp-Spannum 
 
20  WJELSRYP  Fietstocht (18.15 uur):
vanaf het schoolplein 
 
21  WJELSRYP  Kaatsen (13.00 uur):
3e ledenpartij Senioren (beker) 
 
21  WJELSRYP  Kaatsen (17.00 uur):
3e ledenpartij Jeugd (beker) 
 
23  WJELSRYP  Mini-marathon (14.00 uur):
Stal De Warren 
 
27  WJELSRYP  Fietstocht (18.15 uur):
vanaf het schoolplein 
 
29  WJELSRYP  Oud papier ophalen  meer info 
 
 september
WJELSRYP  Kaatsen (17.00 uur):
Ouder/kind kaatsen (utwriekse) 
 
WJELSRYP  Kaatsen (10.30 uur):
WK pearke keatsen (utwriekse) 
 
5  DRONRIJP  Skots en Skeef Festival  meer info 
6  TZUM  Fuel Power Event  meer info 
WJELSRYP  Kennismaken met SMI gym  meer info 
16-20  FRANEKER  Agrarische Dagen  meer info 
27  WJELSRYP  Kaatsen (20.30 uur):
Slotavond 2015 
 
 
 oktober
3-4  WJELSRYP  Start winterseizoen
kerk, club en K.A.R. 
meer info 
10  WJELSRYP  Littenseradiel Play-inn
Om 18.45 uur in Yn 'e Mande 
meer info 
24  WJELSRYP  Oud papier ophalen  meer info 
24  WJELSRYP  Feest in Doarpshûs Yn 'e Mande meer info 
 
 november
14  WJELSRYP  Bekendmaking uitslag verloting
Om 20.00 uur in Yn 'e Mande 
meer info 
15  FRANEKER  Concert Concordia samen met
mannenkoor West Aleta Singers
Om 16.00 uur in de R.K. kerk
meer info 
 
 december
12  WJELSRYP  Oud papier ophalen  meer info 
17  WJELSRYP  Kinderkerstfeest GrČ•nslach en kindernevendienst     
24  WJELSRYP  22.00 uur kerstnachtdienst in de kerk     
31  WJELSRYP  HAPPY HOUR!
Dorpshuis Yn 'e Mande 
meer info     
 
Twitterberichten gemeente Waadhoeke