Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Over Wjelsryp

Gepubliceerd: 19 februari 2014

Wjelsryp
Ten oosten van de Frjentsjerter Feart ligt het oude terpdorp Wjelsryp, opgebouwd uit een aantal terpen. In het oog springt de Hervormde kerk op één ervan. De kerk stamt uit de 11e eeuw en bezit een fraai interieur wat stamt uit 1760. Bovendien is er een fraaie ronde betonnen brug over de Frentsjerter Feart, die het buurtschap ’t Heechhout ontsluit.

Voorzieningen
Het dorp, met ongeveer 500 inwoners heeft een rustige en vriendelijke uitstraling, maar bruist van activiteiten, die veelal in verenigingsverband worden uitgeoefend. De basisschool met peuterspeelzaal, het dorpshuis en het sportveld spelen een centrale rol in de kleine gemeenschap. Daarnaast heerst er veel bedrijvigheid met o.a. een manege, paardenmelkerij, diverse bouwbedrijven, een installatie en constructiebedrijf, montagebedrijven, metselbedrijven en uiteraard boerenbedrijven van “klein” tot groot.

Recreatie
In de omgeving van Wjelsryp bestaat volop gelegenheid tot het maken van mooie fiets- en wandeltochten, zeker nu het pontje van Keimpetille weer in de vaart is genomen. De Frjentsjerter Feart is een belangrijke vaarroute die het achterland met o.a. de Friese meren, verbindt met het Van Harinxmakanaal en indirect de Waddenzee. Voor visliefhebbers en watersporters zijn goede voorzieningen. Het behoeft geen betoog dat ook de bewoners van het dorp gebruik maken van de zwem- en vaarmogelijkheden die deze Feart hen biedt.

Bron: www.littenseradiel.nl
Twitterberichten gemeente Waadhoeke