Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Dorpen en steden in de omgeving van Wjelsryp

Gepubliceerd: 17 februari 2014

DORPEN
Baard (6,2 km)
Baaium (1,5 km)
Dronryp (6,6 km)
Easterlittens (5,9 km)
Húns (5,8 km)
Spannum (5,5 km)
Tzum (4,3 km)
Winsum (3,7 km)
Wommels (10,4 km)

STEDEN
Franeker (6,8 km)Twitterberichten gemeente Waadhoeke