Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Hervormde gemeente Wjelsryp - Baaium

Gepubliceerd: 22 mei 2013

De hervormde gemeente van Wjelsryp - Baaium maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

De kerk is geen besloten club van mensen die een bepaalde geloofsovertuiging aanhangen, maar een gemeenschap die midden in de wereld staat met een boodschap.

In woord en daad willen wij een wervende gemeente zijn door onze getuigenis en dienst aan hen, die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Vanuit een wereldwijde verbondenheid met alle mensen voelen we ons geroepen om in onze eigen omgeving open te staan voor wat er in de wereld en dichtbij in onze dorpen gebeurt.

Wij als gemeente willen voor iedereen in onze dorpen een open gemeente zijn, wij leven ook met hen mee die niet tot de kerk behoren en delen in hun vreugde en verdriet.

Website: wjelsryp_baaium.protestantsekerk.net

Twitterberichten gemeente Waadhoeke