Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


CBS De Gr√Ľnslach


Gepubliceerd: 5 mei 2013
Gewijzigd: 18 december 2015 

CBS de Grûnslach is onderdeel van Stichting CBO De Greiden.

Stichting CBO De Greiden is een organisatie voor christelijk primair onderwijs in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel en telt 15 scholen met in totaal ongeveer 1000 leerlingen.

De Grûnslach is een kleine basisschool, met groeiend leerlingen aantal, voor Wjelsryp en omstreken.

De school heeft een eigen website: www.grunslach.nl

De naam Grûnslach betekent grondslag, basis.
Basisschool de Grûnslach geeft kinderen een stevige basis voor de toekomst.

De missie van onze school (dat waarvoor we staan):
"Smûk, mar nijsgjierrich nei de wrâld"

De visie van onze school (dat waarvoor we gaan):  

  • Christelijk onderwijs
  • Geborgenheid 
  • Actueel  en passend onderwijs
  • Tweetalig onderwijs
  • Samenwerking 
  • Talentontwikkeling

In 2015 is het schoolgebouw grondig verbouwd en opgefrist.
Foto's van de opening op 28 oktober 2015. 


Twitterberichten gemeente Waadhoeke