Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Dorpskrant Ut 'e Buorfinne

Gepubliceerd: 18 april 2013
Gewijzigd: 28 februari 2019

Ut 'e Buorfinne, de dorpskrant van Wjelsryp, verschijnt 6 keer per jaar. Daarnaast wordt een keer per jaar een informatienummer uitgebracht.
Dorpskrant Ut 'e Buorfinne bestaat al sinds 1982. In februari 2016 verscheen de tweehonderdste Buorfinne en in december 2017 bestond de Buorfinne 35 jaar!

Abonnementsprijzen:
Incasso € 11,50
Factuur € 12,50
Incasso/Versturen € 16,75
Factuur/Versturen € 17,75
Losse nummers € 2,75

Kopij inleveren
De datums waarop de kopij voor een nieuwe editie van de
Ut 'e Buorfinne binnen moet zijn:
1 februari
1 april
1 juni
1 augustus
1 oktober
1 december.

Vanaf die datums wordt de dorpskrant ingedeeld. Mocht er een activiteit rondom die datum plaatsvinden en u komt daardoor in de knoei, neem dan even contact op met Sikko Bruinsma, tel 341427. Alle kopij die op of na de genoemde datums nog wordt aangeleverd valt buiten de indeling en wordt alleen geplaatst als er ergens nog ruimte is!

Kopij inleveradres:
Oasterein 2, 8842 LM Wjelsryp
e-mail: kopij@buorfinne.nl

 


Twitterberichten gemeente Waadhoeke