Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Verenigingen in Wjelsryp

Gepubliceerd: 16 april 2013
Gewijzigd: 26 februari 2018

 • Badminton S.V. Wjelsryp
 • Begrafenisvereniging Gedenk te Sterven
 • Bibliotheek Lytse Byb
 • Biljartclub It Griene Lekken
 • Christelijke Basisschool De Grûnslach [website
 • Christelijk Fanfarekorps Concordia [website] [facebook]
 • Christelijk gemengd koor De Lofstem
 • Contactmiddag Commissie
 • De Sânsekken
 • Dorpsbelang Wjelsryp
 • Dorpshuiscommissie Yn 'e Mande
 • Dorpskrant Ut 'e Buorfinne
 • Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp
 • Gymnastiek S.M.I. [facebook]
 • IJsclub "It Gouden Reedtsje" [facebook]
 • Jeugdclub 16-
 • Jeugdraad Wjelsryp
 • Kaatsvereniging S.M.I. [facebook]
 • Kerkeraad Nederlands Hervormde Gemeente Wjelsryp-Baaium [website]
 • Kindernevendienst Jong tot Jezus
 • Medezeggenschapsraad De Grûnslach
 • Oranje Commissie Wjelsryp-Baaium
 • Ouderraad De Grûnslach
 • Peuteropvang Wjelsryp [website]
 • Sportterrein Beheerscommissie
 • Sportvereniging S.V. Wjelsryp
 • Stichting Lûkrock
 • Tienernevendienst Wjelsryp-Baaium
 • Touwtrekvereniging R.T.L. Wjelsryp
 • Vrouwenbond Passage, afdeling Wjelsryp-Baaium
 • Zendingscommissie Wjelsryp-Baaium
Twitterberichten gemeente Waadhoeke