Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Snoeihout inzameling

Gepubliceerd: 17 april 2013

Snoeihout wordt zes keer per jaar ingezameld.
Drie keer in het voorjaar: februari, maart en april.
Drie keer in het najaar: oktober, november en december.

Wanneer u snoeihout hebt, kunt u dat melden bij de gemeente, net als het grof huishoudelijk afval.
Hiervoor kunt u bellen met de Afvalinformatiedienst van de gemeente Littenseradiel: 0515 33 44 95 of
melden via het digitale aanmeldformulier snoeiafval

Zelf inleveren kan ook bij Loonbedrijf Frankena, Kleasterdyk 49 in Winsum
op werkdagen tijdens kantooruren en op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
Of bij de Milieustraat in Bolsward of Franeker.
Twitterberichten gemeente Waadhoeke