Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Politie, Brandweer of Ambulance

Gepubliceerd: 23 april 2013
Gewijzigd: 8 februari 2014

Algemeen Alarmnummer 1-1-2
Altijd bereikbaar! Voor Politie, Brandweer of Ambulance.

Politie Littenseradiel
Er wordt door de wijkagent van de gemeente Littenseradiel een inloopspreekuur in het gemeentehuis Keatsebaan 1, 8731 BN Wommels gehouden.
Iedere dinsdagmiddag tussen 16:30 en 17:30 uur, met uitzondering van de zomermaanden (juli & augustus).
Dit inloopspreekuur is bedoeld voor het doen van aangifte, melding gevonden of verloren voorwerpen, vermissing identiteitsbewijzen, een gesprek met de wijkagent etc.

Trinus Hoekstra
Wijkagent gemeente Littenseradiel
Telefoon: 0900-8844
E-mail: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl
Twitter: http://twitter.com/trinushoekstra

Het Juridisch Loket Leeuwarden
Voor gratis advies en rechtsbijstand.
Adres: Zuidersingel 2, 8911 AV Leeuwarden
Telefoon: 0900 8020 (€ 0,10 p/min)
Fax: 058 216 33 95
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.

Twitterberichten gemeente Waadhoeke