Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Gepubliceerd: 4 mei 2019

WJELSRYP - We willen graag van u weten hoe u de komende jaren plezierig in Wjelsryp wilt wonen. Hoe ziet u dit voor zich? Wat is hiervoor nodig?

Op maandag 6 en dinsdag 7 mei worden er enquêtes per huishouden verspreidt. De enquête is voor iedereen van 16 jaar en ouder. Door middel van het invullen van de enquête kunt u laten horen wat u belangrijk vindt voor Wjelsryp!

In week 20 (13 t/m 19 mei) worden de enquêtes weer opgehaald. Zorg dat uw enquête dan ingevuld klaar ligt, want uw mening is belangrijk!

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Wjelsryp


 Gepubliceerd: 16 april 2019

LEEUWARDEN - Dinsdagmiddag 16 April kreeg Annelies Westerveld een koninklijke onderscheiding overhandigd van de commissaris van de Koning, Arno Brok. Annelies Westerveld is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


De overhandiging gebeurde tijdens het 100-jarig jubileum van de Vrouwen van Nu in de Harmonie te Leeuwarden. De familie Westerveld was hierbij aanwezig. Ook waren er enkele (oud-) bestuursleden van het Dorpsbelang hierbij uitgenodigd. Naast mevr. Westerveld ontving ook mevr. Harma Heeringa-Wiegman een Koninklijke onderscheiding. Dit was een zeer bijzondere gebeurtenis om bij te mogen wonen.

Annelies Westerveld was voorzitter van Vrouwen van Nu in Zeeland en Fryslân. Ook heeft ze zich beziggehouden met coaching en training binnen de organisatie. Daarnaast is ze voorzitter en penningmeester geweest van Doarpsbelang Wjelsryp.

Tijdens Koningsdag (27 April) zal er de gelegenheid worden georganiseerd om Annelies Westerveld te feliciteren met haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  

Gepubliceerd op: 28 maart 2019

WJELSRYP - Op 26 maart werd het PGMN (Permanent GeluidsMeetNet) voor de vliegbasis Leeuwarden opengesteld voor het publiek. De bijeenkomst was in het dorpshuis van Marsum en er was een grote opkomst. Leden van de stuurgroep en leden van de gebruikersgroep gaven een toelichting, die werd ondersteund met een demo die werd verzorgd door de ontwikkelaar Casper.

Volgens de planning wordt er op 27 maart een meetpunt (microfoon) geplaatst op de school in Wjelsryp. Op de site kan bijna in real time gekeken worden wie het lawaai veroorzaakt en hoeveel lawaai dit is. De geluidscontour van 35Ke wordt nog steeds berekend vanuit een tabel, met het PGMN wordt het echte geluid gemeten, inclusief de pieken. Het netwerk is operationeel vóór Frisian Flag (1 tm 12 april) en vóór de komst van de F35 (JSF - Joint Strike Fighter).

Vandaag, donderdag 28 maart is Wjelsryp in bedrijf gesteld. Het geluid van overvliegende militaire vliegtuigen wordt in dB(a)'s weergegeven. 

De flighttracker kan worden bekeken op: website geluidsmeetnet (defensie.nl)

Bron: Bernard Veerman

Gepubliceerd: 28 maart 2019

WJELSRYP - Hierbij nodigen wij graag alle inwoners van Wjelsryp uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Welsryp. Deze wordt gehouden op donderdag 4 april 2019 in het Dorpshuis 'Yn ‘e Mande' te Wjelsryp. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
  1. Opening
  2. Notulen van de ledenvergadering gehouden op 12 april 2018
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen
  5. Jaarverslag van de secretaris
  6. Jaarverslag van de penningmeester
  7. Verslag Kascommissie
      door Karin de Haan en Paul de Jong
  8. Mondeling verslag van:
      - Beheerscommissie
      - IJswegencentrale Hennaarderadeel
      - Oranje commissie
      - Dorpshuiscommissie 
10. Bestuursverkiezing Dorpsbelang
      aftredend en niet herkiesbaar:
      Sjoerdtje Hendriks en Regina Kingma
11. Rondvraag
12. Sluiting
Pauze

(nei de pauze)
Tink mei oer dyn takomst yn Wjelsryp!
Wielst genietsje fan in drankje en in hapke oanbean troch Doarpsbelang.
Eltsenien is wolkom.
Jong en âld.
Dan kinne we it der meinoar oer ha.
Bist do dêr by?

 

Gepubliceerd: 22 maart 2019

WJELSRYP - Willy's Blomke in Wjelsryp organiseert een workshop "Pasen". Zin om zelf een Paasschikking te maken?

Kom dan langs op
Woensdag 10 april of
donderdag 11 april
De avond start om 19.30 uur.
De kosten bedragen € 24,95 p.p. (inclusief materiaal).

Kinderworkshop
Woensdagmiddag 10 april, aanvang 14:00 uur
Voor de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de basisschool.
De kosten bedragen € 9,95 p.p. (inclusief materiaal en wat lekkers).

Opgeven voor 1 april 2019 bij Willy's Blomke
Adres: Galemawei 17
Telefoon: 0517-342459
E-mail: willysblomke@gmail.com
Eerdere berichten

- Hoe ziet jouw toekomst in Wjelsryp eruit? - 4 mei 2019
Annelies Westerveld Ridder in de Orde van Oranje-Nassau - 16 april 2019
Wjelsryp onderdeel van geluidsmeetnet rond vliegbasis Leeuwarden - 28 maart 2019
- Algemene ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 4 april - 28 maart 2019
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 22 maart 2019
- Vervanging brug Froonackerdyk apr-dec 2019 - 6 maart 2019
- Lûkrock in Wjelsryp op 20 april - 28 februari 2019
- Donateursconcert Concordia op zaterdag 2 maart - 28 februari 2019

2018
Aanbieden van grofvuil en/of groenafval - 15 december 2018
Oud papier ophalen 2019 - 15 december 2018
Uitslag verloting 2018 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 18 november 2018
Muziekavond op 6 oktober - 29 september 2018
- Nieuwe speeltuin feestelijk geopend - 3 juli 2018
Algemene ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 12 april - 10 april 2018
Renovatie en uitbreiding speeltuin sportveld - 6 maart 2018
Donateursconcert "Concordia goes solo" op 9 maart - 6 maart 2018
Ut 'e Buorfinne februari 2018 - 6 maart 2018
- Chr. fanfarekorps Concordia zoekt nieuwe dirigent - 6 januari 2018
- Dorpshuis Yn 'e Mande zoekt nieuwe beheerder - 6 januari 2018
- Schoolvakanties 2018 Noord - 6 januari 2018
- Oud papier ophalen 2018 - 6 januari 2018
- Ut 'e Buorfinne december 2017 - 6 januari 2018

2017
Sfeervolle wintermarkt op 8 december - 27 november 2017
Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 20 november 2017
Ut 'e Buorfinne oktober 2017 - 20 november 2017
Uitslag verloting 2017 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 20 november 2017
Ut 'e Buorfinne augustus 2017 - 19 november 2017
Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 oktober - 7 oktober 2017
Feestelijk afscheid van Littenseradiel in december - 7 oktober 2017
Concordia op Birds&Brass Franeker op 7 oktober - 30 september 2017
'70/'80 muziekavond op 7 oktober - 30 september 2017
- Jubileumfeest 60 jaar SMI op 30 juni en 1 juli - 27 juni 2017
- Zaterdag 24 juni NK kaatsen Dames 2017 in Wjelsryp - 21 juni 2017
- Ut 'e Buorfinne juni 2017 - 15 juni 2017
- Dorpsfeest Wjelsryp 2017 - 3 mei 2017
- 4 mei herdenking - 29 april 2017
- Ut 'e Buorfinne april 2017 - 15 april 2017
- Lûkrock in Wjelsryp op 22 april - 1 april 2017
- Gemeentebelangen in Winsum op 6 april - 1 april 2017
- Rommelmarkt op 8 april in Baaium - 1 april 2017
- Boomfeestdag bij Kingmatille op 22 maart - 18 maart 2017
- Concordia's "Musicals en Seventies" op 1 april - 17 maart 2017
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 17 maart 2017
- Uitvoering De Lofstem op 18 maart - 7 maart 2017
- Ut 'e Buorfinne februari 2017 - 15 februari 2017
Stremming Werpsterwei/Oasterein - 31 januari 2017
- Hendrik Algrawei gestremd van 3 tot 6 februari - 30 januari 2017
- Stremming Plattedyk by Spannum - 30 januari 2017

2016
- Koninklijke Kerst op eerste kerstdag in de kerk van Baaium - 23 december 2016
- Kerstnachtdienst op 24 december - 20 december 2016
- Bijeenkomst terugdringen energiekosten op 19 januari in het dorpshuis - 20 december 2016
- Schoolvakanties 2017 Noord - 11 december 2016
- Oud papier ophalen 2017 - 11 december 2016
- Ernstige verkeershinder door aanleggen passeerstroken - 9 december 2016
- Ut 'e Buorfinne december 2016 - 5 december 2016
- Na 2020 mogelijk minder treinen op station Dronrijp - 2 december 2016
- Uitslag verloting 2016 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 2 december 2016
- Opening kruispunt Wjelsryp op 25 november - 12 november 2016
- EKON Energiemarkt in Skingen/Slappeterp op zaterdag 19 november - 11 november 2016
- Darttoernooi op 25 februari in Yn 'e Mande - 11 november 2016
- Kerstconcert Concordia op 17 december - 11 november 2016
- Startzondag met musical NOACH op 9 oktober - 27 september 2016
- Huisvesting Waadhoeke in Franeker - 22 september 2016
Aanleg ovonde - kruispunt N384 bij Wjelsryp afgesloten van 2 tot 28 oktober - 8 september 2016
Ut 'e Buorfinne augustus 2016 - 8 september 2016
Solextour voor Wjelsryper coureurs op 17 september - 8 september 2016
- Muzikale Kick-out Grûnslach - Concordia op 6 juli - 4 juli 2016
- Lezing over de Friese Nassau's op 13 september - 28 juni 2016
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 23 juli - 28 juni 2016
- Ut 'e Buorfinne juni 2016 - 14 juni 2016
- Dorpsfeest en ringrijden 2016 - 31 mei 2016
- Glasvezel in buitengebied Wjelsryp - 30 mei 2016
- Concert "Korps in de klas" op 29 mei in Wjelsryp - 20 mei 2016
- Enquête geluidsbeleving nieuwe F-35 vliegtuig (JSF) - 20 mei 2016
- Website waadhoeke.nl online - 25 april 2016
- Ut 'e Buorfinne april 2016 - 13 april 2016
- College 29 maart op bezoek over herindeling - 19 maart 2016
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 31 maart - 19 maart 2016
- Donateursconcert Concordia op 12 maart - 5 maart 2016
- Vanaf eind februari max 60 km/u rondom Wjelsryp - 10 februari 2016
- Ut 'e Buorfinne februari 2016 - 9 februari 2016
- Wintersjongen 2016 in Baaium op 31 januari - 26 januari 2016
- Lûkrock in Wjelsryp op 23 april - 25 januari 2016
- Tryater met "Heimwee nei Hurdegaryp" op 5 maart in Yn 'e Mande - 25 januari 2016
- Schoolvakanties 2016 Noord - 24 januari 2016
- Oud papier ophalen 2016 - 23 januari 2016

2015
Uitslag verloting 2015 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 23 december 2015
- Nieuwe gemeentenaam bekend gemaakt: Waadhoeke - 16 december 2015
- Oudjaarsdag 31 december HAPPY HOUR - 16 december 2015
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 2 januari - 16 december 2015
- Vuurwerk afsteken en carbidschieten - 16 december 2015
- Ut 'e Buorfinne december 2015 - 11 december 2015
- Darttoernooi op 20 februari in Yn 'e Mande - 7 november 2015
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 6 november 2015
Opgefriste CBS De Grûnslach feestelijk geopend - 30 oktober 2015
Tweede stemronde: Nij-Westergo of Waadhoeke? - 30 oktober 2015
Burgerinitiatief glasvezel internet in buitengebied Littenseradiel - 30 oktober 2015
- Ut 'e Buorfinne oktober 2015 - 9 oktober 2015
- Littenseradiel Play-inn op 10 oktober in dorpshuis Yn 'e Mande in Wjelsryp - 3 oktober 2015
- Fanfarekorps Concordia samen met mannenkoor "West Aleta Singers" ... - 3 oktober 2015
- Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 november - 3 oktober 2015
- Start winterseizoen kerk, club en K.A.R. in Wjelsryp/Baaium op 3 en 4 oktober - 3 oktober 2015
- Aan Tafel met Reitse in Wjelsryp - 24 september 2015
- CBS De Grûnslach in tv-programma Tsjek op SkoalTV van Omrop Fryslân - 15 september 2015
- Inwoners Wjelsryp verhuizen per 2018 naar nieuwe gemeente - 15 september 2015
- Officiële opening voorzieningen sportterrein Wjelsryp op 3 oktober - 15 september 2015
- Kennismaken met SMI gym op 7 september - 3 september 2015
- 24 oktober feest in Doarpshûs Yn 'e Mande - 3 september 2015
- Ut 'e Buorfinne augustus 2015 - 11 augustus 2015
- Diefstal snelheidsdisplay in Wjelsryp - 24 juli 2015
- Paardenmarathon verplaatst naar zondag 5 juli - 3 juli 2015
- Kaatsclinic voor de jeugd op 14 juli - 26 juni 2015
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 4 juli - 26 juni 2015
- Jan-Wietse de Boer uit Wjelsryp steelt show harddraverij om de Gouden Swipe - 21 juni 2015
- Ut 'e Buorfinne juni 2015 - 19 juni 2015
Opgaveavond dorpsfeest vrijdag 5 juni 20.00 uur - 3 juni 2015
Ringrijden tijdens dorpsfeest op 10 juni - 19 mei 2015
Harddraverij op de Warren op 24 mei - 19 mei 2015
Keunstrûte Littenseradiel 2015 op 16 en 17 mei - 13 mei 2015
- Concordia in de prijzen op Gouden Spiker Festival - 11 mei 2015
- Herdenkingsconcert op 4 mei 2015 - 28 april 2015
- Fotoimpressie Koningsdag 2015 - 27 april 2015
- Dorpsfeest 2015 - 27 april 2015
- Bevrijdingsdag 2015 - 27 april 2015
- Koningsdag 2015 - 26 april 2015
- Stempelpost Wjelsryp - 18 april 2015
- Ut 'e Buorfinne april 2015 - 9 april 2015
- Frisian Flag 2015 op vliegbasis Leeuwarden - 9 april 2015
Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start - 9 april 2015
Uitvoering van De Lofstem op 18 april - 2 april 2015
- Parkeren op Multifunctionele Sportterrein - 1 april 2015
- Susters yn saken op 11 april - 28 maart 2015
- Jaarlijkse uitvoering gymnastiek op 7 maart - 3 maart 2015
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 3 maart 2015
Ut 'e Buorfinne februari 2015 - 12 februari 2015
- Wylde Sânparty op 28 maart - 11 februari 2015
- Dorpsgenoot Leen Pieterse neemt afscheid van lotingsgroep KNKB - 4 februari 2015
- Lûkrock 25 jaar! - 24 en 25 april - 27 januari 2015
- Uitslag verloting 2014 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 15 januari 2015
- Concordia's "Master fan Wjelsryp" op 14 februari - 13 januari 2015
- Film "Farmers & Ranchers" op televisie - 12 januari 2015

2014
- Oud en Nieuw Viering in Wjelsryp - 30 december 2014
Foto's Kinderkerstfeest 18 december 2014 - 19 december 2014
Ut 'e Buorfinne december 2014 - 10 december 2014
- Darttoernooi op 7 februari in Yn 'e Mande - 5 december 2014
- Sfeervolle Wintermarkt op 12 december - 5 december 2014
- Expositie Dromen, Doen, Beleven - 24 en 25 januari - 1 december 2014
- Leedvermaak op 1 februari in Yn 'e Mande - 1 december 2014
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 20 november 2014
Leerlingen in concert op 23 november - 12 november 2014
- Jaarlijkse verloting SGVW en feestavond kaatsvereniging SMI op 15 november - 1 november 2014
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 3 januari - 31 oktober 2014
- Oudjaarsdag "Happy Hour" in dorpshuis Yn 'e Mande - 31 oktober 2014
- Halloween griezeltocht in Wjelsryp - 31 oktober 2014
- Stremming Westerein in Wjelsryp van 27 t/m 31 oktober - 20 oktober 2014
- Ut 'e Buorfinne oktober 2014 - 15 oktober 2014
- Bier- en wijnproeverij op 14 december Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Ethiopië benefietconcert op 7 november Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Tafelverkoop op 25 oktober Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Herfstschikking maken voor basisschoolkinderen op 17 oktober - 13 oktober 2014
- Nieuw fietspad tussen Wjelsryp en Tsjeppenbûr - 10 september 2014
- Omrin en Littenseradiel presenteren mobiele Afval-app - 27 augustus 2014
- WK pearke keatsen in Wjelsryp op 30 augustus - 26 augustus 2014
- Sportinstuif Zwembad de Klomp op 27 augustus - 26 augustus 2014
- Ut 'e Buorfinnne augustus 2014 - 26 augustus 2014
- Fuel Power Event 2014 - Tzum - 7 juli 2014
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 5 juli - 24 juni 2014
- Oud papier wordt een week later opgehaald! - 19 juni 2014
- Concordia neemt deel aan fanfareconcours op 21 juni in Diever - 19 juni 2014
- Fotoimpressie dorpsfeest 2014 - 16 juni 2014
- Ut 'e Buorfinne juni 2014 - 10 juni 2014
- Vele handen maakten licht(er) werk - 2 juni 2014
- Mega windturbine-parken rondom Wjelsryp? - 28 mei 2014
- Dorpsfeest Wjelsryp - 27 mei 2014
Ringrijden in Wjelsryp op 12 juni - 27 mei 2014
- Nieuw kaatsreglement KNKB - 13 mei 2014
- Berneiepenloftspul "Bern de Baas" - 12 mei 2014
- Collecte waar muziek in zit - 12 mei 2014
- Eenzame meester tussen de juffen - 7 mei 2014
- Highland Games in Winsum op 7 juni - 7 mei 2014
- Foto-impressie Koningsdag in Wjelsryp - 27 april 2014
- Koninklijke onderscheidingen voor Sikko Bruinsma en Anja Veenstra-Dijkstra - 25 april 2014
- Collegevorming gemeente Littenseradiel rond - 23 april 2014
- Harddraverij op 24 mei - 22 april 2014
- Koningsdag 2014 - 22 april 2014
- Littenseradiel weer veiligste gemeente Nederland - 14 april 2014
- Seizoensopening zwembad De Klomp op 19 april - 10 april 2014
- Dorpskrant april - 8 april 2014
- Rommelmarkt Baaium op 12 april - 2 april 2014
- Concours Hippique Baaium op 7 juni - 2 april 2014
- Concordia strijdt op het ONFK op 5 april in Drachten - 31 maart 2014
- "Vele handen maken licht werk!" op 29 en 30 mei - 26 maart 2014
- "Himmelwike" - Grote voorjaarsschoonmaak tegen zwerfafval - 21 maart 2014
- Foto's uitvoering Concordia online - 20 maart 2014
- Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Littenseradiel - 20 maart 2014
- Festival "Rock 'n Roll" in Franeker op 16 en 17 mei - 18 maart 2014
- Uitvoering De Lofstem op 28 maart - 15 maart 2014
- Festival "Rock the Boat" op 12 april - 12 maart 2014
- Jaarvergadering SMI-gym op 11 maart - 10 maart 2014
- Zaterdag 22 maart gratis compost voor inwoners van Littenseradiel - 3 maart 2014
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op 6 maart - 27 februari 2014
- Openbaar verkiezingsbedat op 13 maart - 27 februari 2014
- Stremming ophaalbrug Wommels tussen 17 en 28 maart - 27 februari 2014
- Uitvoering Chr. fanfarekorps Concordia op 15 maart - 26 februari 2014
- Snoeiafval inzameling in week 11 - 26 februari 2014
- Lûkrock op 2 en 3 mei - 21 februari 2014
- 6e sjongersdei in Winsum op 22 februari - 18 februari 2014
- Schaduwrijke jaarlijkse uitvoering sportvereniging S.M.I. afd. gym/dans - 16 februari 2014
- Brug Dronryp vanaf 10 februari gesloten voor zwaar verkeer - 14 februari 2014
- Try-out concert Concordia op 23 maart - 14 februari 2014
- Zegt het voort... - 13 februari 2014
- Dorpskrant februari - 9 februari 2014
- Gemeentelijke woonmarkt op 15 februari - 6 februari 2014
- Darttoernooi Wjelsryp op 8 februari - 6 februari 2014
- Concert Kompaenenkoor - ’t Skip sûnder roer - op 16 februari - 5 februari 2014
- Uitslag van de grote verloting van de gezamenlijke verenigingen Wjelsryp 2013 - 29 januari 2014

2013
- Schoolvakanties 2014 Noord - 20 april 2013Twitterberichten gemeente Waadhoeke